Thông tin tuyển sinh đại học năm 2022

 

CAC-NGANH-DAO-TAO-2022

 

THÔNG TIN & ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN 


1. Đối tượng tuyển sinh

- Đối tượng 1: Học sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông.

- Đối tượng 2: Học sinh học tại trường quốc tế tại Việt Nam.

- Đối tượng 3: Học sinh người nước ngoài (bao gồm cả người Việt kiều).

- Đối tượng 4: Thí sinh đã tốt nghiệp đại học/thạc sĩ và đủ điều kiện xét tuyển học đại học theo qui chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

2. Vùng tuyển sinh

Tuyển sinh trên cả nước và quốc tế

3. Phương thức xét tuyển

Năm 2022, Trường Đại học Phan Châu Trinh kết hợp 05 phương thức xét tuyển (PTXT), cụ thể như sau: 

STT

Mã PTXT

Tên Phương thức xét tuyển

1 100 Xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT 2022
2 200 Xét kết quả học tập cấp THPT (Học bạ)
3 402 Xét điểm thi Đánh giá năng lực
4 500 Xét kết quả tốt nghiệp Đại học, Thạc sĩ
5 301 Xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD-ĐT

 

4. Điều kiện xét tuyển

1

TRƯỜNG HỢP XÉT BẰNG ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT

 

Điểm xét tuyển = Tổng điểm thi 3 môn thi/ tổ hợp + Điểm ưu tiên (nếu có)

Điều kiện xét tuyển:

 • Ngành Y khoa, Răng – Hàm – Mặt: Có điểm xét tuyển đạt ngưỡng điểm sàn do Bộ GD-ĐT quy định. Độ tuổi không quá 27 tính đến ngày 01/09/2022.
 • Ngành Điều dưỡng, KTXN: Có điểm xét tuyển đạt ngưỡng điểm sàn do Bộ GD-ĐT quy định.
 • Ngành Quản trị bệnh viện: Có điểm xét tuyển đạt ngưỡng điểm sàn do trường quy định sau khi có kết quả thi tốt nghiệp. 

2

TRƯỜNG HỢP XÉT BẰNG ĐIỂM HỌC BẠ THPT

 

Điểm xét tuyển = Điểm Môn 1 lớp 12 + Điểm Môn 2 lớp 12 + Môn 3 lớp 12 (Lấy điểm tổng kết cuối năm lớp 12 của 03 môn theo tổ hợp đăng ký xét tuyển. Thí sinh chọn tổ hợp nào có tổng điểm cao nhất để xét)

Điều kiện xét tuyển:

 • Ngành Y khoa, Răng – Hàm – Mặt: Học lực lớp năm lớp 12 đạt loại Giỏi hoặc có điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 trở lên. Độ tuổi không quá 27 tính đến ngày 01/09/2022.
 • Ngành Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm: Học lực lớp năm lớp 12 đạt loại Khá trở lên hoặc có điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6.5 trở lên
 • Ngành Quản trị bệnh viện: Học lực lớp năm lớp 12 đạt loại Trung bình trở lên, hoặc điểm trung bình chung 05 học kỳ đạt từ 6.0 trở lên.

Nguyên tắc xét: Xét từ trên cao xuống theo điểm xét tuyển cho đến khi đủ chỉ tiêu

3

TRƯỜNG HỢP XÉT BẰNG ĐIỂM THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC

 

Điểm xét tuyển = Tổng điểm bài thi + Điểm ưu tiên (nếu có)

Điều kiện xét tuyển:

 • Có điểm thi ĐGNL đạt ngưỡng điểm do Trường công bố sau khi có kết quả thi
 • Đối với ngành Y khoa, Răng – Hàm – Mặt thí sinh phải có Học lực lớp năm lớp 12 đạt loại Giỏi hoặc có điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 trở lên và độ tuổi không quá 27 tính đến ngày 01/09/2022
 • Đối với ngành Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm thí sinh phải Học lực lớp năm lớp 12 đạt loại Khá trở lên hoặc có điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6.5 trở lên.
 

TRƯỜNG HỢP XÉT BẰNG KẾT QUẢ TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

 

Điểm xét tuyển = Điểm tốt nghiệp toàn khóa của chương trình đại học/thạc sĩ

Điều kiện xét tuyển:

 • Ngành Y khoa, Răng – Hàm – Mặt: Tốt nghiệp đại học hệ chính quy khối ngành sức khỏe, có độ tuổi không quá 27 tính đến ngày 01/09/2022 và thỏa một trong các tiêu chí sau: 
  - Học lực lớp 12 đạt loại Giỏi trở lên;
  - Học lực lớp 12 đạt loại Khá và có 03 năm kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môn đào tạo;
  - Tốt nghiệp đại học đạt loại Giỏi trở lên;
  - Tốt nghiệp đại học loại Khá và có 03 năm kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môn đào tạo; 
 • Ngành Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học: Tốt nghiệp đại học khối ngành sức khỏe và thỏa một trong các tiêu chí sau: 
  - Học lực lớp 12 đạt loại Khá trở lên;
  - Học lực lớp 12 đạt loại Trung bình và có 05 năm kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môn đào tạo;
  - Tốt nghiệp đại học đạt loại Khá trở lên;
  - Tốt nghiệp đại học loại Khá và có 03 năm kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môn đào tạo; 
 • Các ngành còn lại: Tốt nghiệp đại học khác với ngành dự tuyển.

Lưu ý: Thời gian học và chương trình đào tạo được áp dụng như thí sinh xét tuyển bằng các phương thức khác.

5

TRƯỜNG HỢP XÉT TUYỂN THẲNG

 

Theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh căn cứ theo lịch quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và hướng dẫn của trường THPT để nộp hồ sơ xét tuyển đúng thời hạn. Trường hợp cần trợ giúp vui lòng liên hệ về số hotline của Nhà trường để được hướng dẫn cụ thể.

Ghi chú: Đối với học sinh người nước ngoài và học sinh học tại trường quốc tế tại Việt Nam áp dụng thang điểm 4 thì:

 • Điểm xét tuyển = Điểm trung bình của năm cuối cấp (GPA – Grade Point Average).
 • Điều kiện xét tuyển:
  • Ngành Y khoa, Răng – Hàm – Mặt: GPA>=2.5. Độ tuổi không quá 27 tính đến ngày 01/09/2022.
  • Các ngành còn lại: GPA >=2.0
5. Hồ sơ đăng ký gồm những gì?

5.1. Đối với thí sinh xét tuyển theo Học bạ THPT

 • Đơn đăng ký xét tuyển (theo mẫu của Nhà trường, tải tại đây)
 • Học bạ THPT (bản sao có chứng thực).
 • Bằng tốt nghiệp THPT/THPT (GDTX) (bản sao có chứng thực) hoặc Chứng nhận tốt nghiệp tạm thời THPT (Đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2022).
 • 02 ảnh 3x4 (chụp trong vòng 6 tháng).

5.2. Đối với thí sinh xét tuyển theo kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT

 • Đơn đăng ký xét tuyển theo mẫu của Bộ GDĐT, TS nộp trực tiếp tại trường THPT.
 • Giấy chứng nhận kết quả thi THPT (bản gốc);
 • Bằng tốt nghiệp THPT/THPT (GDTX) (bản sao có chứng thực) hoặc Chứng nhận tốt nghiệp tạm thời THPT (Đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2022).

5.3. Đối với thí sinh xét tuyển theo điểm Kỳ thi ĐGNL

 • Đơn đăng ký xét tuyển (theo mẫu của Nhà trường, tải tại đây)
 • Giấy chứng nhận kết quả thi (bản gốc);
 • Bằng tốt nghiệp THPT/THPT (GDTX) (bản sao có chứng thực) hoặc Chứng nhận tốt nghiệp tạm thời THPT (Đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2022).

5.4. Đối với thí sinh xét tuyển theo kết quả tốt nghiệp đại học/thạc sĩ

 • Đơn đăng ký xét tuyển (theo mẫu của Nhà trường, tải tại đây)
 • Bằng tốt nghiệp THPT/THPT (GDTX) (bản sao có chứng thực).
 • Bằng tốt nghiệp đại học/thạc sĩ và bảng điểm (bản sao có chứng thực)

5.5. Đối với thí sinh xét tuyển thẳng

 • TS thuộc diện xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh đại học chính quy hiện hành nộp hồ sơ xét tuyển theo quy định của Bộ GDĐT.

6. Thủ tục nộp hồ sơ

Nộp hồ sơ xét tuyển Online: Thí sinh đăng ký thông tin xét tuyển và theo dõi kết quả xét tuyển online tại địa chỉ www.ts.pctu.edu.vn

Sau đó, hồ sơ gốc theo hướng dẫn trong mục 6 ở trên thí sinh gửi hồ sơ xét tuyển qua đường bưu điện và nộp trực tiếp về:

 • PHÒNG TUYỂN SINH - TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN CHÂU TRINH
 • Địa chỉ: 09 Nguyễn Gia Thiều, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam (thuộc Khu đô thị làng Đại học Đà Nẵng)
 • Số điện thoại: 0962.553.155
7. Lệ phí xét tuyển

Lệ phí xét tuyển: 100.000 đồng / hồ sơ đăng ký.

Sau khi đăng ký và nộp hồ sơ về trường, thí sinh tiến hành nộp lệ phí xét tuyển trực tiếp tại Phòng Kế toán của trường hoặc thực hiện chuyển khoản về trường qua số tài khoản như sau:

 • Chủ tài khoản: TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN CHÂU TRINH
 • Số tài khoản: 245374729.
 • Tại Ngân hàng ACB – Phòng giao dịch Hòa Cường – Chi Nhánh Đà Nẵng
 • Nội dung chuyển khoản phải ghi rõ: LPXT2022 – HỌ TÊN THÍ SINH – SỐ CMND/CCCD (đã dùng đã đăng ký trên hệ thống)Ví dụ: LPXT2022 – NGUYEN VAN ANH – 205510299.

8. Chọn địa điểm đăng ký học

Thí sinh có thể đăng ký chọn nơi học tại 1 trong 3 cơ sở của trường như sau:

* Tại TP. Đà Nẵng – Quảng Nam

- Cơ sở chính (đào tạo): 09 Nguyễn Gia Thiều, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam (Thuộc Khu đô thị Làng Đại học Đà Nẵng, phường Hòa Quý, thành phố Đà Nẵng)

- Cơ sở thực tập: Bệnh viện đa khoa Tâm Trí Đà Nẵng, 64 Cách Mạng Tháng Tám, Q. Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng

* Tại TP. Hồ Chí Minh (đào tạo – thực hành)

Bệnh viện đa khoa Tâm Trí Sài Gòn, 171-173 Trường Chinh, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh.

Lưu ý: Trường hợp thí sinh chọn học tại TP. HCM thì 02 năm đầu sẽ học tại cơ sở Đà Nẵng. Thời gian còn lại sẽ học và thực tập hoàn toàn tại các Bệnh viện của trường ở TP. HCM

* Tại Đồng Tháp (đào tạo – thực hành)

Bệnh viện đa khoa Tâm Trí Đồng Tháp, 700 QL30, Mỹ Tân, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp.

Lưu ý: Chỉ áp dụng cho thí sinh xét tuyển vào ngành Điều dưỡng (đào tạo để đáp ứng nguồn lực cho Bệnh viện Tâm Trí Đồng Tháp)

 

MÔI TRƯỜNG ĐÀO TẠO VƯỢT TRỘI


anh3

#1. Bệnh viện thực hành

Một trong những điểm rất mạnh của PCTU là Trường có sẵn hệ thống 05 bệnh viện tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Nha Trang, TP. HCM và Đồng Tháp trước khi đào tạo y khoa (xem tại đây).

Do có sẵn hệ thống bệnh viện nên SV được thực tập ngay từ năm nhất sớm hơn nhiều trường khác và trải dài suốt khóa học. Đồng thời, SV dễ dàng dễ dàng tiếp cận với hồ sơ bệnh án để học tập chuyên môn, dễ dàng tiếp cận với bệnh nhân để chăm sóc và rèn luyện kỹ năng. Các bác sĩ của BV cũng là chính là giảng viên trường nên sẽ nhất quán từ chương trình đào tạo đến nội dung thực hành, phương pháp hướng dẫn, đánh giá kết quả. Mỗi Bác sĩ, giảng viên hướng dẫn một nhóm tối đa 5 SV. Tất cả sẽ được giám sát và đánh giá độc lập bởi Trung tâm khảo thí và đảm bảo chất lượng của trường.

anh2

#2. Chương trình đào tạo tích hợp

Với Chương trình đào tạo được thiết kế thời gian thực tập chiếm 70%, do vậy, sinh viên vừa học lý thuyết vừa thực tập tại bệnh viện.

Các ca bệnh được bộ phận chuyên môn chọn lọc để đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra của trường. Mặc khác, quá trình SV thực tập luôn được đội ngũ giảng viên, bác sĩ theo sát để nêu vấn đề cho SV giải quyết đồng thời đánh giá và hướng dẫn sinh viên.

thietbi_rhm

#3. Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp

- Đối với ngành Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị Bệnh viện) được Nhà trường và hệ thống bệnh viện của Trường cam kết nhận vào làm việc sau khi tốt nghiệp nếu sinh viên có nhu cầu. Đây là một lợi thế của sinh viên học tại PCTU. 

- Các ngành Y khoa, Răng-Hàm-Mặt, với chương trình đào tạo khác biệt, năng lực ngoại ngữ tốt, tính kỷ luật cao khi học tại PCTU và nhu cầu xã hội rất lớn đáp ứng tiêu chuẩn cao cấp của nhiều nhà tuyển dụng lớn, sẵn sàng làm việc tại môi trường đòi hỏi sự chuyên nghiệp cao. Do vậy, cơ hội việc làm dành cho sinh viên PCTU rất lớn

diem_luu_y_quantrong_w

Mời Quý Phụ huynh và thí sinh xem Video sau để có cái nhìn cận cảnh, chân thật về môi trường học tập mà Quý Phụ huynh và thí sinh mong muốn.

 

Tìm hiểu thêm:

 1. Những điểm mạnh trong đào tạo Y khoa của PCTU
 2. Thông tin tuyển sinh năm 2022
 3. Quy định học phí các ngành năm 2022
 4. Quy định học bổng tuyển sinh năm 2022
 5. Điểm xét tuyển và điểm chuẩn 03 năm gần nhất
 6. Cam kết đầu ra
 7. Hướng dẫn đăng ký xét tuyển online để được ưu tiên.

button_dang-ky-xet-tuyen-online

Mọi thông tin cần tư vấn vui lòng liên hệ:  

Văn phòng tuyển sinh

 • Nguyễn Thị Hải Linh - Phòng Tuyển sinh – Trường Đại học Phan Châu Trinh
 • Địa chỉ: Số 09 Nguyễn Gia Thiều, P. Điện Ngọc - Thị xã Điện Bàn - tỉnh Quảng Nam
  (thuộc Khu đô thị Làng Đại học Đà Nẵng, P. Hòa Quý, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng)
 • Điện thoại: (0235) 3 757 959 – Hotline / Zalo: 0962553155 0981559255
 • Email: tuyensinh@pctu.edu.vn
 • Fanpage: www.facebook.com/daihocphanchautrinh

Quét mã QR hoặc click để kết nối với Đại học Phan Châu Trinh 

zalo-qr fanpage-qr
Kênh Zalo Facebook Fanpage

 

Ý kiến của bạn
ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN NGAY 0962. 553 155