Các đề tài nghiên cứu khoa học

SỰ KHÁC BIỆT ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH GIỮA CÁC VACCINE COVID-19 VÀ THỜI GIAN BÁN HỦY KHÁNG THỂ KHÁNG GAI SARS-COV-19
29/05/2023 - 14:16
SỰ KHÁC BIỆT ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH GIỮA CÁC VACCINE COVID-19 VÀ THỜI GIAN BÁN HỦY KHÁNG THỂ KHÁNG GAI SARS-COV-19
Ket quả xác đinh omicron của 40 mau PCTU thực hiện
21/02/2022 - 15:51
Ket quả xác đinh omicron của 40 mau PCTU thực hiện
Nghiên cứu: Thuốc kháng viêm có thể gây ra phản ứng miễn dịch yếu hơn với vắc-xin Covid-19
11/06/2021 - 10:09
Những người tham gia nhận được hai liều vắc xin Covid-19 dạng mRNA của Pfizer-BioNTech
Kháng thể đặc hiệu SARS-CoV-2 trong sữa mẹ sau khi phụ nữ cho con bú được chủng ngừa COVID-19
31/05/2021 - 10:48
Kháng thể đặc hiệu SARS-CoV-2 trong sữa mẹ sau khi phụ nữ cho con bú được chủng ngừa COVID-19.
ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN NGAY 0962. 553 155