Đại học Phan Châu Trinh
Đại học Phan Châu Trinh
Tuyển Sinh Đại Học
Tuyển sinh Đại học 2024
Kết nối với chúng tôi qua Zalo:
Hãy lựa chọn con đường
dẫn đến thành công của riêng bạn!

Tại trường đại học Phan Châu Trinh, có rất nhiều lựa chọn phù hợp với những định hướng và điều kiện khác nhau của sinh viên.
Các bạn đều có thể tìm được ngành học yêu thích của mình trong các lĩnh vực Y khoa, Răng - Hàm - Mặt, Điều dưỡng, Xét nghiệm, Quản trị bệnh viện

Đại học Phan Châu Trinh cũng đào tạo các hệ học đa dạng đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của sinh viên.

Đại học - Hệ chính quy
Chương trình đào tạo Đại học cung cấp cho sinh viên môi trường đào tạo tốt nhất để họ hình thành và phát triển nhân cách, đạo đức, trình độ chuyên ...