Tuyển dụng

Trưởng phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng
14/10/2022 - 11:21
Đại học Phan Châu Trinh tuyển dụng Trưởng phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng
Phụ trách Phòng thực hành giải phẫu
14/10/2022 - 11:17
Đại học Phan Châu Trinh tuyển dụng Phụ trách Phòng thực hành giải phẫu
Giáo vụ khoa kiêm Bác sĩ điều trị Răng Hàm Mặt
16/08/2022 - 09:02
Đại học Phan Châu Trinh tuyển dụng Giáo vụ khoa kiêm Bác sĩ điều trị Răng Hàm Mặt
Tuyển dụng Nhân viên Quản lý phòng Studio
27/07/2022 - 08:52
Đại học Phan Châu Trinh tuyển dụng Nhân viên Quản lý phòng Studio
Tuyển dụng Nhân viên Quản lý bảo tàng
27/07/2022 - 08:50
Đại học Phan Châu Trinh tuyển dụng Nhân viên Quản lý bảo tàng
Tuyển dụng nhân sự công nghệ thông tin
21/05/2022 - 15:16
Trường Đại học Phan Châu Trinh tuyển dụng nhân sự công nghệ thông tin
Tuyển dụng nhà nghiên cứu và ứng dụng công nghệ y sinh
06/09/2021 - 14:26
Đại học Phan Châu Trinh tuyển dụng Tiến sĩ nghiên cứu và ứng dụng công nghệ y sinh.
Tuyển dụng nhân viên Quản lý bảo tàng
28/09/2020 - 09:45
Đại học Phan Châu Trinh tuyển dụng nhân viên Quản lý bảo tàng
Tuyển dụng Giảng viên Răng - Hàm - Mặt
24/09/2020 - 15:10
Đại học Phan Châu Trinh tuyển dụng Giảng viên Răng - Hàm - Mặt
ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN NGAY 0962. 553 155