HOẠT ĐỘNG BỔ TRỢ HỌC TẬP

QĐ ban hành Quy tắc ứng xử của sinh viên
30/01/2021 - 10:37
QĐ ban hành Quy tắc ứng xử của sinh viên
Sinh viên hào hứng tham gia “Medical English Club”
28/03/2019 - 11:26
“Thường xuyên đổi mới phương pháp sinh hoạt CLB” là phương châm mà Ban chủ nhiệm cũng như Ban cố vấn CLB đặt ra, hình thức tổ chức cũng như nội dung ...
PCTU Medical English Club - “No Pain, No Gain !”
21/03/2019 - 14:55
Trường Đại học Phan Châu Trinh đã thành lập Câu lạc bộ tiếng Anh nhằm tạo ra một môi trường để sinh viên có thể học hỏi, vui chơi, giao lưu, rèn luyện ...
ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN NGAY 0962. 553 155