Đại học Phan Châu Trinh
Đại học Phan Châu Trinh
Tuyển Sinh Đại Học
Tuyển sinh Đại học 2024
Kết nối với chúng tôi qua Zalo:

CHATGPT TRONG DẠY- HỌC Y KHOA

Theo nhiều chuyên gia nhận định, ChatGPT- công cụ mới của siêu trí tuệ nhân tạo AI, có thể tạo nên một cuộc cách mạng trong giáo dục. Bài toán đặt ra là liệu chatGPT có thể giúp ích trong dạy học ngành sức khỏe và làm sao có thể sử dụng chatGPT một cách hiệu quả, đặc biệt là trong giảng dạy lâm sàng. Vừa qua, một nhóm nghiên cứu gồm các kỹ sư IT của Đại học Phan Châu Trinh kết hợp với các bác sỹ giảng dạy lâm sàng tại bệnh viện Tâm Trí Đà Nẵng tiến hành một nghiên cứu so sánh “ khả năng đưa ra quyết định y khoa” của chatGPT so với các bác sĩ lâm sàng “real doctors”.

Nghiên cứu được tiến hành trên 100 hồ sơ bệnh án, kéo dài trong 2 tháng. Các quyết định y khoa bao gồm chẩn đoán sơ bộ, các chỉ định cận lâm sàng, chẩn đoán cuối cùng và chỉ định điều trị. Thông tin đưa vào (input information) là giống nhau cho cả các bác sĩ lâm sàng “real doctors” và chatGPT.

Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng

- Khả năng đưa ra chẩn đoán ban đầu: 23/100 ca lâm sàng chatGPT đưa ra trùng chẩn đoán với các bác sĩ lâm sàng.

- Khả năng đưa ra quyết định về chỉ định cận lâm sàng: 52% số cận lâm sàng của chatGPT trùng với bác sĩ lâm sàng, 48% số cận lâm sàng không trùng

- Khả năng đưa ra chẩn đoán cuối cùng: 26/100 ca lâm sàng chatGPT đưa ra trùng chẩn đoán với các bác sĩ lâm sàng.

- Khả năng đưa ra quyết định điều trị: ChatGPT đưa ra phát đồ mang tính nguyên tắc, không đưa ra dược chất cũng như liều lượng cụ thể như các bác sĩ lâm sàng

Kết quả nghiên cứu trên cho thấy có sự khác biệt không nhỏ về “khả năng đưa ra quyết định y khoa” giữa các bác sĩ lâm sàng và chatGPT, bao gồm cả chẩn đoán ban đầu, các chỉ định cận lâm sàng, chẩn đoán cuối cùng và phát đồ điều trị. Mặc dù nghiên cứu còn nhiều mặc hạn chế như số ca lâm sàng còn ít,“input information” cho chatGPT chưa chi tiết và đầy đủ…, kết quả nghiên cứu chưa mang lại một định hướng rõ trong vấn đề khả năng áp dụng và cách thức áp dụng chatGPT trong thực hành dạy học lâm sàng y khoa. Với sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo và qua thời gian trải nghiệm, hy vọng chatGPT với các phiên bản mới hơn sẽ đóng góp tích cực trong trong giáo dục nói chung và trong giảng dạy y khoa nói riêng. Các nghiên cứu tương tự cần tiến hành với quy mô lớn hơn, thiết kế chi tiết hơn… sẽ giúp làm sáng tỏ khả năng ứng dụng chatGPT trong giảng dạy y khoa.