Đại học Phan Châu Trinh
Đại học Phan Châu Trinh
Tuyển Sinh Đại Học
Tuyển sinh Đại học 2024
Kết nối với chúng tôi qua Zalo:

Sinh viên Phan Châu Trinh thực hành lâm sàng chủ động tại hệ thống Viện Trường

Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo thực hành lâm sàng tại các cơ sở khám chữa bệnh, Chính phủ đã ban hành Nghị định 111/2017/NĐ-CP ngày 05/10/2017 Quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe.

Để thực hiện một trong những điều quy định của Nghị định, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 11/2019/TT-BYT do Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn ký ngày 17/6/2019 Quy định về bồi dưỡng phương pháp dạy-học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe. Tiếp sau đó, Bộ Y tế đã ban hành Chương trình bồi dưỡng phương pháp dạy-học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe theo quyết định số 4627/2020/QĐ-BYT do Thứ trưởng Trần Văn Thuấn ký ngày 06/11/2020.

Đào tạo thực hành lâm sàng là nội dung thiết yếu, chiếm một tỷ trọng lớn về thời lượng trong chương trình đào tạo của khối ngành sức khỏe. Tất cả các kiến thức, thái độ và kỹ năng được học tại các cơ sở giáo dục của khối ngành này đều nhằm mục đích cung cấp cho người học những kiến thức, thái độ và kỹ năng cơ bản để áp dụng vào giai đoạn học thực hành tại các cơ sở khám chữa bệnh, thường được gọi là dạy-học lâm sàng. Đây chính là giai đoạn học nghề trong môi trường hành nghề thực tế của người học trong đào tạo khối ngành sức khỏe. Do vậy, dạy-học lâm sàng hiệu quả đóng vai trò thiết yếu nhằm giúp người học đạt được nhóm năng lực giải quyết các vấn đề của người bệnh.

Với Đại học Phan Châu Trinh, việc kết hợp dạy học lâm sàng được triển khai rộng rãi. Sinh viên không chỉ được học theo phương pháp dạy học lâm sàng one- step mà khi thực hành tại hệ thống viện trường Tâm Trí, sinh viên được học theo phương pháp học lâm sàng chủ động – Clinical Active Learning (CAL). Đây là giai đoạn thực tập/ thực hành tại bệnh viện của sinh viên. Chiến lược của y khoa Phan Châu Trinh là sinh viên học lâm sàng, đi bệnh viện ngay từ những năm đầu mới vào trường nhằm phát triển kỹ năng ngũ giác, phát triển kỹ năng lâm sàng đồng thời phát triển nhân cách, thái độ nghề nghiệp trong những năm tiếp theo.

Dưới đây là một số hình ảnh sinh viện Đại học Phan Châu Trinh thực hành tại bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Sài Gòn, với sự giảng dạy của GS.TS.BS Lê Văn Cường – Phó hiệu trưởng Đào tạo  và Nghiên cứu - Đại học Phan Châu Trinh.


 

 

anh

Video xem tại đây

Thực hành lâm sàng là phần thiết yếu trong đào tạo khối ngành sức khỏe và chỉ có dạy-học lâm sàng hiệu quả mới giúp người học đạt được những năng lực thực hành và thái độ - là những nhóm năng lực đặc biệt quan trọng, quyết định khả năng hành nghề của sinh viên sau này.