Đại học Phan Châu Trinh
Đại học Phan Châu Trinh
Tuyển Sinh Đại Học
Tuyển sinh Đại học 2024
Kết nối với chúng tôi qua Zalo:

CHIÊU SINH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM Chuyên đề: “QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM THEO QUYẾT ĐỊNH 2429/QĐ-BYT”

 

Thực hiện Thông tư 01/2013/TT-BYT ngày 11/11/2013 của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng phòng xét nghiệm tại cơ sở khám, chữa bệnh và Đề án 316/QĐ-TTg ngày 27/02/2016 của Thủ tướng chính phủ về Nâng cao năng lực hệ thống quản lý chất lượng xét nghiệm giai đoạn 2016 - 2025. Nay Trường Đại học Phan Châu Trinh phối hợp cùng Trung tâm kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm – Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tuyển sinh Khóa học “Quản lý chất lượng xét nghiệm” với những thông tin cụ thể như sau:

1. Mục tiêu đào tạo:

2.1. Kiến thức

- Cung cấp cho học viên cách tiếp cận đơn giản và hiệu quả nhất để xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý phòng xét nghiệm theo quyết định 2429/QĐ-BYT;

- Cung cấp cách thức đánh giá nội bộ theo yêu cầu của quy định. 

2.2. Kỹ năng

- Xây dựng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý phòng xét nghiệm.

2.3. Thái độ

- Nhận thức và thực hiện đúng theo quyết định 2429/QĐ-BYT.

2. Đối tượng đăng ký:

- KTV xét nghiệm; 

- Bác sĩ, Dược sĩ;

- Cử nhân , kỹ sư Hóa học, Sinh học, công nghệ sinh học;

- Các cá nhân khác có nhu cầu. 

 

3. Chương trình đào tạo:

Stt

Thời gian

Nội dung giảng dạy

1

18h00 – 21h30, 01/08/2022

- Khai mạc - Tổ chức - Mục tiêu học tập.

- Kiểm tra đầu khóa học.

- Tổng quan về hệ thống Quản lý chất lượng.

- Tổ chức phòng xét nghiệm

- Quản lý nhân sự phòng xét nghiệm.

- Quản lý thông tin.

2

18h00 – 21h30,

04/08/2022

- Quy trình soạn thảo quy trình chuẩn.

- Quản lý tài liệu – hồ sơ.

3

18h00 – 21h30, 05/08/2022

- Đánh giá nội bộ, SKPK.

- Cải tiến liên tục.

4

18h00 – 21h30, 08/08/2022

- Quản lý quá trình xét nghiệm.

5

18h00 – 21h30, 11/08/2022

- Quản lý trang thiết bị, hóa chất, vật tư tiêu hao của phòng xét nghiệm.

- Dịch vụ và quản lý khách hàng.

6

18h00 – 21h30, 12/08/2022

- Cơ sở vật chất an toàn.

- Kiểm tra cuối khóa + Bế mạc.

4. Ban giảng huấn:

Giảng viên của Trung tâm kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm – Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Phan Châu Trinh (Phòng 202 – Tầng 2, Trường Đại học Phan Châu Trinh).

Email: quynh.cnn@pctu.edu.vn hoặc Châu Ngọc Như Quỳnh 0812.898.011.