Quản trị Bệnh viện

Tổng quan

nganh_qtbv

Quản lý bệnh viện (hospital management) là thuật ngữ nói về việc điều hành, vận hành nguồn tài nguyên của bệnh viện như: quy chế, chính sách, chế độ của bệnh viện, luật khám chữa bệnh, bảo hiểm, chuyên môn y tế, nguồn nhân lực, nguồn tài chính, hạ tầng cơ sở, trang thiết bị y tế, công nghệ quản trị, tất cả làm sao cho bệnh viện đạt được tăng trưởng bền vững và tốt nhất. Trong đào tạo, Quản lý Bệnh viện là chuyên ngành của Ngành Quản trị kinh doanh (Business Administration).

Người Quản lý bệnh viện phải có sự hiểu biết nhiều mặt vừa sâu vừa rộng và có khả năng xây dựng chiến lược phát triển rõ ràng, biết cách để theo dõi, đánh giá sự tăng trưởng. Về chức năng thì quản lý bệnh viện khác với quản trị bệnh viện. Người quản lý bệnh viện có năng lực thiết kế chiến lược (strategy) phát triển. Còn người quản trị bệnh viện triển khai để thực thi chiến lược, xây dựng chiến thuật (tactical) trong hoạt động kinh doanh bệnh viện. Trong bệnh viện tư nhân (có lợi nhuận hay không lợi nhuận), vị trí người Giám đốc bệnh viện người ta gọi là Giám đốc điều hành – CEO (Chief executive officer). Người Giám đốc điều hành phải có đủ năng lực quản lý được nhiều vị trí quản trị dưới mình, như vị trí quản trị hành chính, quản trị nhân sự, quản trị hạ tầng, quản trị kinh doanh, quản trị tài chính, quản trị tiếp thị, quản trị bán hàng, quản trị dòng tiền, nghiên cứu thị trường. Trong một bệnh viện tư nhân cần có một vị trí Giám đốc điều hành, nhưng lại cần nhiều vị trí quản trị. Trong quản trị bệnh viện có nhiều cấp độ khác nhau: Quản trị cấp cao, quản trị cấp trung, quản trị cấp thấp. Vị trí quản trị cấp cao trong bệnh viện gọi là Người quản trị bệnh viện (COO= Chief Operating Officer), vị trí cấp trung gọi là Người quản trị cấp trung (MMM= Middle Management Manager) và người cấp thấp là người quản lý cấp thấp (LMM= Lower Management Manager). Các cấp quản trị đều có mối quan hệ hữu cơ và rất chặt chẽ qua sự điều hành hệ thống chuẩn gọi là S.O.P (Standards Operation Procedure). Trong bệnh viện công lập, hoạt động dựa vào ngân sách nhà nước, những vị trí này được cơ cấu trong tổ chức của phòng hành chính nhân sự. Còn bệnh viện tư nhân gọi là quản trị điều hành. Như vậy trong một bệnh viện có nhiều vị trí quản trị dưới sự điều hành hợp nhất từ Giám đốc điều hành bệnh viện để làm sao tất cả vị trí này hoạt động có hệ thống, linh hoạt, chất lượng để đạt mục tiêu tăng trưởng theo kế hoạch định sẵn ban đầu cũng như tạo được một giá trị xã hội cao.

 Thực trạng tại Việt nam, chính sách xã hội y tế đã giúp nhà đầu tư xây dựng nhiều bệnh viện, phòng khám đa khoa, chuyên khoa, nghĩa là nguồn tài nguyên đã được đầu tư vào lảnh vực y tế tư nhân rất lớn, nhưng giá trị tăng trưởng từ nguồn đầu tư nầy rất thấp. Một nguyên nhân quan trọng nhất đó là thiếu vai trò người quản lý và quản trị bệnh viện đúng với bản chất tư nhân của nó.

Bác sĩ Nguyễn Hữu Tùng
BS. Nguyễn Hữu Tùng - Chủ tịch Hội đồng Quản Trị

Với trên 20 năm trải nghiệm, kinh nghiệm trong tạo lập, xây dựng và quản lý y tế tư nhân, Bs. Nguyễn Hữu Tùng - người sáng lập Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ và Tập đoàn y khoa Tâm trí đã luôn trăn trở về việc mở ngành đào tạo Quản lý Bệnh viện để đào tạo được đội ngũ quản lý và quản trị bệnh viện đúng với bản chất nghề nghiệp của nó. Nghề Quản trị Bệnh viện, đó là nghề cao cấp trong xã hội, đòi hỏi học viên theo học phải học nhiều kiến thức trong nhiều lĩnh vực khác nhau, không riêng gì lĩnh vực y tế. Nhiệm vụ chính của họ là làm sao xây dựng và quản lý được một bệnh viện có hiệu quả nhất, đem lại sức khỏe cho người bệnh, hài lòng người khách hàng và bệnh viện ngày càng tăng trưởng bền vững. Ông nói “Quản lý bệnh viện là một nghệ thuật điều hành tài nguyên một cách có hiệu quả nhất”. Với ước vọng, tầm nhìn và kinh nghiệm quản lý tập đoàn y tế có hiệu quả trong 20 năm qua. Khoa Quản trị kinh doanh đào tạo chuyên ngành Quản lý Bệnh viện của Trường Đại học Phan Châu Trinh sẽ là một địa chỉ đào tạo có chất lượng cho ngành nầy, đáp ứng ngày càng cao trong vai trò quản lý bệnh viện, nhất là bệnh viện do tư nhân đầu tư.

Chương trình đạo tào lấy bằng cử nhân quản trị kinh doanh, chuyên ngành quản lý bệnh viện của Đại học Phan Châu Trinh đã được nghiên cứu và cơ cấu từ nhiều chương trình của các nước phát triển và đặc biệt của Hoa Kỳ, Canada và Úc. Đây là những quốc gia có hệ thống y tế tư nhân mạnh, đòi hỏi các trường đại học đào tạo chuyên ngành quản lý bệnh viện phải có chương trình đào tạo chuyên nghiệp, học tập và thực hành quản lý bệnh viện được bắt đầu ngay trong năm đầu tiên. Đại học Phan Châu Trinh đã có Viện - Trường y khoa, nên việc đào tạo ngành quản lý bệnh viện của trường mang tính tương đồng với các nước phát triển. Ở đó sinh viên ngành Quản lý Bệnh viện tiếp cận ngay môi trường Bệnh viện đa khoa Tâm Trí, tiếp cận với bác sĩ, điều dưỡng, với người quản trị bệnh viện các cấp trong giai đoạn học tập của mình. Đó là lợi thế mà khó trường nào ở Việt nam có được. 50 sinh viên đầu tiên 2019 được đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh chuyên ngành Quản lý Bệnh viện của Đại học Phan Châu Trinh sẽ là hạt nhân tiêu biểu cho nhà quản lý bệnh viện, quản trị bệnh viện chuyên nghiệp. Sinh viên sau khi ra trường có thể được tuyển vào vị trí giám đốc điều hành bệnh viện (CEO) hay vào các vị trí quản trị các cấp trong bệnh viện như COO (quản trị bệnh viện cấp cao, quản trị cấp trung (MMM), hay cấp thấp thấp (LMM) tại các khoa phòng trong bệnh viện, hay điều hành một dự án y tế. Nhưng tất cả góp phần thúc đẩy cho hệ thống bệnh viện Việt Nam phát triển vững chắc, đóng góp vào sự phồn vinh cho đất nước.

Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng CỬ NHÂN QUẢN TRỊ KINH DOANH (Chuyên ngành Quản lý bệnh viện)

Triển vọng nghề nghiệp

Đại học Phan Châu Trinh cam kết tiếp nhận 100% sinh viên ngành Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị bệnh viện khóa 2021-2025 vào làm việc tại các bệnh viện của hệ thống. Thông tin chi tiết xem tại đây

nganh_qtbv

Hệ thống bệnh viện thực hành của Trường xem tại đây

Điều kiện tuyển sinh

Thông tin và điều kiện tuyển sinh xem tại đây

Học phí

Học phí của các ngành xem chi tiết ở đây

ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN NGAY 0962. 553 155