Quản trị Bệnh viện

Tổng quan

Quản lý bệnh viện (hospital management) là thuật ngữ nói về việc điều hành, vận hành nguồn tài nguyên của bệnh viện như: quy chế, chính sách, chế độ của bệnh viện, luật khám chữa bệnh, bảo hiểm, chuyên môn y tế, nguồn nhân lực, nguồn tài chính, hạ tầng cơ sở, trang thiết bị y tế, công nghệ quản trị, tất cả làm sao cho bệnh viện đạt được tăng trưởng bền vững và tốt nhất. Trong đào tạo, Quản lý Bệnh viện là chuyên ngành của Ngành Quản trị kinh doanh (Business Administration).

Người Quản lý bệnh viện phải có sự hiểu biết nhiều mặt vừa sâu vừa rộng và có khả năng xây dựng chiến lược phát triển rõ ràng, biết cách để theo dõi, đánh giá sự tăng trưởng. Về chức năng thì quản lý bệnh viện khác với quản trị bệnh viện. Người quản lý bệnh viện có năng lực thiết kế chiến lược (strategy) phát triển. Còn người quản trị bệnh viện triển khai để thực thi chiến lược, xây dựng chiến thuật (tactical) trong hoạt động kinh doanh bệnh viện. Trong bệnh viện tư nhân (có lợi nhuận hay không lợi nhuận), vị trí người Giám đốc bệnh viện người ta gọi là Giám đốc điều hành – CEO (Chief executive officer). Người Giám đốc điều hành phải có đủ năng lực quản lý được nhiều vị trí quản trị dưới mình, như vị trí quản trị hành chính, quản trị nhân sự, quản trị hạ tầng, quản trị kinh doanh, quản trị tài chính, quản trị tiếp thị, quản trị bán hàng, quản trị dòng tiền, nghiên cứu thị trường. Trong một bệnh viện tư nhân cần có một vị trí Giám đốc điều hành, nhưng lại cần nhiều vị trí quản trị. Trong quản trị bệnh viện có nhiều cấp độ khác nhau: Quản trị cấp cao, quản trị cấp trung, quản trị cấp thấp. Vị trí quản trị cấp cao trong bệnh viện gọi là Người quản trị bệnh viện (COO= Chief Operating Officer), vị trí cấp trung gọi là Người quản trị cấp trung (MMM= Middle Management Manager) và người cấp thấp là người quản lý cấp thấp (LMM= Lower Management Manager). Các cấp quản trị đều có mối quan hệ hữu cơ và rất chặt chẽ qua sự điều hành hệ thống chuẩn gọi là S.O.P (Standards Operation Procedure). Trong bệnh viện công lập, hoạt động dựa vào ngân sách nhà nước, những vị trí này được cơ cấu trong tổ chức của phòng hành chính nhân sự. Còn bệnh viện tư nhân gọi là quản trị điều hành. Như vậy trong một bệnh viện có nhiều vị trí quản trị dưới sự điều hành hợp nhất từ Giám đốc điều hành bệnh viện để làm sao tất cả vị trí này hoạt động có hệ thống, linh hoạt, chất lượng để đạt mục tiêu tăng trưởng theo kế hoạch định sẵn ban đầu cũng như tạo được một giá trị xã hội cao.

 Thực trạng tại Việt nam, chính sách xã hội y tế đã giúp nhà đầu tư xây dựng nhiều bệnh viện, phòng khám đa khoa, chuyên khoa, nghĩa là nguồn tài nguyên đã được đầu tư vào lảnh vực y tế tư nhân rất lớn, nhưng giá trị tăng trưởng từ nguồn đầu tư nầy rất thấp. Một nguyên nhân quan trọng nhất đó là thiếu vai trò người quản lý và quản trị bệnh viện đúng với bản chất tư nhân của nó.

Bác sĩ Nguyễn Hữu Tùng
BS. Nguyễn Hữu Tùng - Chủ tịch Hội đồng Quản Trị

Với trên 20 năm trải nghiệm, kinh nghiệm trong tạo lập, xây dựng và quản lý y tế tư nhân, Bs. Nguyễn Hữu Tùng - người sáng lập Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ và Tập đoàn y khoa Tâm trí đã luôn trăn trở về việc mở ngành đào tạo Quản lý Bệnh viện để đào tạo được đội ngũ quản lý và quản trị bệnh viện đúng với bản chất nghề nghiệp của nó. Nghề Quản trị Bệnh viện, đó là nghề cao cấp trong xã hội, đòi hỏi học viên theo học phải học nhiều kiến thức trong nhiều lĩnh vực khác nhau, không riêng gì lĩnh vực y tế. Nhiệm vụ chính của họ là làm sao xây dựng và quản lý được một bệnh viện có hiệu quả nhất, đem lại sức khỏe cho người bệnh, hài lòng người khách hàng và bệnh viện ngày càng tăng trưởng bền vững. Ông nói “Quản lý bệnh viện là một nghệ thuật điều hành tài nguyên một cách có hiệu quả nhất”. Với ước vọng, tầm nhìn và kinh nghiệm quản lý tập đoàn y tế có hiệu quả trong 20 năm qua. Khoa Quản trị kinh doanh đào tạo chuyên ngành Quản lý Bệnh viện của Trường Đại học Phan Châu Trinh sẽ là một địa chỉ đào tạo có chất lượng cho ngành nầy, đáp ứng ngày càng cao trong vai trò quản lý bệnh viện, nhất là bệnh viện do tư nhân đầu tư.

Chương trình đạo tào lấy bằng cử nhân quản trị kinh doanh, chuyên ngành quản lý bệnh viện của Đại học Phan Châu Trinh đã được nghiên cứu và cơ cấu từ nhiều chương trình của các nước phát triển và đặc biệt của Hoa Kỳ, Canada và Úc. Đây là những quốc gia có hệ thống y tế tư nhân mạnh, đòi hỏi các trường đại học đào tạo chuyên ngành quản lý bệnh viện phải có chương trình đào tạo chuyên nghiệp, học tập và thực hành quản lý bệnh viện được bắt đầu ngay trong năm đầu tiên. Đại học Phan Châu Trinh đã có Viện - Trường y khoa, nên việc đào tạo ngành quản lý bệnh viện của trường mang tính tương đồng với các nước phát triển. Ở đó sinh viên ngành Quản lý Bệnh viện tiếp cận ngay môi trường Bệnh viện đa khoa Tâm Trí, tiếp cận với bác sĩ, điều dưỡng, với người quản trị bệnh viện các cấp trong giai đoạn học tập của mình. Đó là lợi thế mà khó trường nào ở Việt nam có được. 50 sinh viên đầu tiên 2019 được đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh chuyên ngành Quản lý Bệnh viện của Đại học Phan Châu Trinh sẽ là hạt nhân tiêu biểu cho nhà quản lý bệnh viện, quản trị bệnh viện chuyên nghiệp. Sinh viên sau khi ra trường có thể được tuyển vào vị trí giám đốc điều hành bệnh viện (CEO) hay vào các vị trí quản trị các cấp trong bệnh viện như COO (quản trị bệnh viện cấp cao, quản trị cấp trung (MMM), hay cấp thấp thấp (LMM) tại các khoa phòng trong bệnh viện, hay điều hành một dự án y tế. Nhưng tất cả góp phần thúc đẩy cho hệ thống bệnh viện Việt Nam phát triển vững chắc, đóng góp vào sự phồn vinh cho đất nước.

Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng CỬ NHÂN QUẢN TRỊ KINH DOANH (Chuyên ngành Quản lý bệnh viện)

Triển vọng nghề nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng: CỬ NHÂN QUẢN TRỊ KINH DOANH (Chuyên ngành Quản lý bệnh viện)

Sau khi tốt nghiệp, người học có thể làm việc ở các vị trị:

Nhóm 1: Chuyên viên tư vấn, phân tích chính sách về Kinh tế và Quản trị Bệnh viện

 • Có đủ năng lực làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước về y tế ở các cấp trung ương và địa phương.
 • Làm việc trong các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực y tế.
 • Có thể vận dụng các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách hiện hành để thực hiện có hiệu quả các công việc đảm nhận các công việc cụ thể như:
 • Tham gia/chủ trì xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách liên quan đến thực hiện công việc trong đơn vị công tác.
 • Tham gia đánh giá việc thực hiện các quy định, chính sách của đơn vị công tác.
 • Tham gia góp ý/phản hồi trong quá trình xây dựng, thực thi các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách liên quan đến lĩnh vực quản trị bệnh viện.

Nhóm 2: Cán bộ quản lý các nguồn lực và quản trị điều hành bệnh viện

 • Áp dụng các kỹ năng quản lý để lập, thực hiện và theo dõi đánh giá kế hoạch (kế hoạch chiến lược, kế hoạch thường kỳ) tại đơn vị công tác
 • Tham gia/ chủ trì thu thập và phân tích các số liệu nhằm cung cấp thông tin để xác định các vấn đề và lựa chọn những vấn đề ưu tiên cần giải quyết.
 • Tham gia/ chủ trì lập các kế hoạch cho đơn vị công tác để đảm bảo hoạt động và giải quyết các vấn đề đã xác định.
 • Tham gia/ chủ trì theo dõi, đánh giá việc thực hiện kế hoạch.
 • Tham gia/chủ trì thực hiện các hoạt động nâng cao chất lượng dịch vụ của đơn vị công tác
 • Tổng hợp các thông tin liên quan nhằm cung cấp bằng chứng cải thiện chất lượng hoạt động của đơn vị công tác.
 • Tham gia/chủ trì xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng, kế hoạch giám sát, theo dõi và đánh giá của đơn vị công tác.
 • Tham gia/chủ trì thực hiện các hoạt động nâng cao chất lượng tại đơn vị công tác.
 • Tham gia quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực (tài chính, nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc và vật tư tiêu hao) của đơn vị công tác
 • Triển khai hiệu quả các quy định về quản lý các nguồn lực (tài chính, nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc và vật tư tiêu hao) của Nhà nước tại đơn vị công tác.
 • Tham gia/chủ trì lập kế hoạch huy động/đầu tư/mua sắm các nguồn lực cho hoạt động của đơn vị công tác.
 • Tham gia góp ý kiến tăng cường hiệu quả quản lý các nguồn lực tại đơn vị công tác.
 • Thể hiện kỹ năng lãnh đạo, quản lý đáp ứng nhu cầu thực tiễn và sự thay đổi của môi trường bên trong và bên ngoài đơn vị công tác trong giải quyết công việc.
 • Tham gia/chủ trì quá trình ra quyết định trong đơn vị công tác.
 • Tham gia/chủ trì quá trình đàm phán, giải quyết mâu thuẫn với các bên liên quan.
 • Xác định các yếu tố cản trở sự phát triển, sự thay đổi của đơn vị công tác.
 • Hợp tác, làm việc nhóm, động viên mọi người để quản lý và giải quyết các lĩnh vực trong đơn vị công tác.
 • Sử dụng các kênh truyền thông hiệu quả để tiếp thị/quảng bá hình ảnh đơn vị công tác.
 • Quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn thông tin y tế tại đơn vị công tác/ bệnh viện.
 • Thu thập, tổng hợp, xử lý, lưu trữ và sử dụng thông tin phù hợp để cung cấp bằng chứng cho việc ra quyết định trong quản lý đơn vị công tác.
 • Chia sẻ các thông tin cần thiết với các bên liên quan nhằm nâng cao hiệu quả quản lý tại đơn vị công tác.

Nhóm 3 - Nghiên cứu viên và giảng viên

 • Có khả năng nghiên cứu và giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đại học, các cơ sở nghiên cứu.
 • Triển vọng trong tương lai có thể trở thành các chuyên gia nghiên cứu, giảng viên cao cấp và cán bộ quản lý tại các cơ sở giáo dục đào tạo và cơ sở nghiên cứu.
Điều kiện tuyển sinh

1. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ

- Mã trường: DPC

- Tên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH (Chuyên ngành: QUẢN TRỊ BỆNH VIỆN)

- Mã ngành: 7340101

- Các khối xét tuyển gồm:

 • A01: Toán, Lý, Tiếng Anh
 • D08: Toán, Sinh, Tiếng Anh
 • D90: Toán, Tiếng Anh, Khoa học tự nhiên
 • D01: Toán, Tiếng Anh, Ngữ Văn

 

2. ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN CÁC CÁCH THỨC LÀM HỒ SƠ:

STT

Phương thức xét tuyển

Điều kiện

1

Xét theo điểm thi THPT 2020

Có tổng điểm 03 môn thi theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển phải đạt từ 15 điểm trở lên

2

Xét theo điểm Học bạ lớp 12

Điểm TBC cuối năm lớp 12 ≥ 6.0

3

Xét theo kết quả tốt nghiệp đại học, thạc sĩ

- Có bằng tốt nghiệp đại học chính quy loại Khá trở lên hoặc thạc sĩ các ngành/nhóm ngành: Sinh học, khoa học tự nhiên, khoa học sự sống, sức khoẻ.

- Thời gian tốt nghiệp không quá 04 năm (kể từ ngày cấp bằng)

- Căn cứ vào bảng điểm tốt nghiệp đại học, thạc sĩ và kết quả phỏng vấn.

4

Xét tuyển thẳng đối với học sinh người nước ngoài, học sinh ở các trường THPT Quốc tế

- Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT của các trường đó (tính đến thời điểm xét tuyển và không giới hạn năm tốt nghiệp);

- Có điểm GPA năm cuối cấp >=2.5;

5

Xét tuyển thẳng đối với học sinh giỏi quốc gia, quốc tế

Học sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia và thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế.

6

Xét điểm thi đánh giá năng lực ĐH QGTPHCM

Có tổng điểm thi đạt từ 550 điểm trở lên( Bao gồm điểm ưu tiên)

3. THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ

- Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển Đợt 1: hạn cuối 30/10/2020. Riêng đối tượng thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng thời gian nộp hồ sơ thực hiện theo quy định của Bộ GD-ĐT.

- Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung: Từ ngày 30/10/2020 đến 28/02/2021 (nếu Đợt 1 tuyển đủ chỉ tiêu nhà trường sẽ không xét tuyển bổ sung)

- Thời gian và hồ sơ nhập học được ghi cụ thể trong Giấy báo trúng tuyển của thí sinh.

 

Học phí

Học phí ngành Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị bệnh viện): 40 triệu/năm.

Học phí tại PCTU cam kết cố định trong suốt chương trình học, không tăng qua các năm.

 • Có thể đóng học phí chia ra làm 2 đợt và nộp học phí online
 • Hàng trăm gói học bổng: Toàn phần (100% học phí), bán phần (50% học phí) và 30% học phí, ngoài ra còn có học bổng tài năng y khoa, học bổng học sinh nghèo vượt khó, …
 • Hỗ trợ vay vốn học tập.
CUỘC THI ĐƯỜNG ĐẾN Y KHOA
CUỘC THI ĐƯỜNG ĐẾN Y KHOA