QUỐC PHỤC VN biểu hiện Hồn Dân Tộc như một mẫu số chung khởi đầu cho ĐOÀN KẾT DÂN TỘC

Thứ tư, 09/09/2020, 07:57 GMT+7

 

2-8824-1599474951.jpg
 

Đây là một tin nhỏ đăng trên VN Express nhưng chính là một bước quặt rất quan trọng trong lịch sử. Người VN đã bắt đầu quay về gốc của mình sau hơn một thế kỷ rưỡi Vong Quốc và Vọng Ngoại. Thật đau đớn khi nhìn thấy người Việt giết nhau vì những chủ nghĩa ngoại lai, hận thù nhau vì kẻ theo Tây Phương người theo Bắc Phương. Cách đây hơn 1/2 thế kỷ các bác sĩ đại học y khoa Huế đã trang trọng trong bộ quốc phục trong lễ tốt nghiệp. Nhưng chỉ xảy ra trong một nhiệm kỳ của người Hiệu Trưởng có tâm huyết dũng cảm (1968-1972) rồi đâu lại hoàn đó và bẵng đi cho tới nay (8/9/2020) mới có chuyện phục hưng Quốc Phục của công chức ngành văn hóa Huế. Cách đây 52 năm là trường đại học Y Khoa Huế nay lại ngành Văn Hóa Huế. Quả thật Huế là cái nôi Văn Hóa Dân Tộc. Mong mọi người sẽ hưởng ứng rũ bỏ lớp áo Tây Tàu, khoác lên chiếc Áo Dân Tộc như một mẫu số chung để Đoàn Kết với nhau, để Yêu Thương nhau cùng chung sức xây dựng một nước VN thật sự Độc Lập, Tự Do và Hạnh Phúc.

Bùi Duy Tâm

YKHemail_Reduced1.jpg

 

Ý kiến của bạn