ban lãnh đạo

Bác Sĩ Nguyễn hữu tùng
Bs. Nguyễn Hữu Tùng - Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị thứ hai của trường Đại học Phan Châu Trinh.
Tiến Sĩ PHẠM HÙNG VÂN
TS.Phạm Hùng Vân - Hiệu trưởng thứ hai và là Chủ nhiệm Hội đồng Trưởng khoa của trường Đại học Phan Châu Trinh.
ĐẠI HỌC PHAN CHÂU TRINH
Đại học Phan Châu Trinh được điều hành bởi Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Hiệu trưởng, đồng thời được hỗ trợ bởi các phòng chức năng và chính sách khác.