Đại học Phan Châu Trinh
Đại học Phan Châu Trinh
Tuyển Sinh Đại Học
Tuyển sinh Đại học 2024
Kết nối với chúng tôi qua Zalo:

HẠ THÂN NHIỆT VÀ NHIỆT ĐỘ BÌNH THƯỜNG Ở BỆNH NHÂN NGỪNG TIM VÀ VÔ TÂM THU -PHÂN TÍCH TỔNG HỢP (Bài được dịch từ JAMA Hypothermia vs Normothermia in Patients With Cardiac Arrest and Nonshockable Rhythm AMeta-Analysis)

 
Hạ thân nhiệt và nhiệt độ bình thường ở bệnh nhân ngừng tim và vô tâm thu
Phân tích tổng hợp
 
 
TẦM QUAN TRỌNG 
Các hướng dẫn quốc tế khuyến nghị kiểm soát nhiệt độ cơ thể dưới 37,8°C ở bệnh nhân bất tỉnh do ngừng tim ngoài bệnh viện (OHCA); tuy nhiên, một mục tiêu nhiệt độ 33 °C có thể dẫn đến kết quả tốt hơn khi vô tâm thu.
MỤC TIÊU 
Để đánh giá liệu hạ thân nhiệt ở 33°C có làm tăng khả năng sống sót và cải thiện chức năng hay không khi so sánh với tình trạng thân nhiệt bình thường có kiểm soát ở người lớn bất tỉnh được hồi sức từ OHCA với vô tâm thu.
NGUỒN DỮ LIỆU 
Phân tích tổng hợp dữ liệu bệnh nhân riêng lẻ của 2 nhóm lâm sàng ngẫu nhiên, đa trung tâm thử nghiệm (Nhiệt độ bình thường có mục tiêu sau khi ngừng tim ngoài bệnh viện [TTM2; NCT02908308] và HYPERION [NCT01994772]) với người đánh giá kết quả không biết thông tin về liệu pháp. Bệnh nhân bất tỉnh với OHCA và vô tâm thu đủ điều kiện để phân tích cuối cùng.
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Các nhóm nghiên cứu có tiêu chí lựa chọn và loại trừ tương tự nhau. Bệnh nhân đã được chọn ngẫu nhiên để hạ thân nhiệt (nhiệt độ mục tiêu 33 ° C) hoặc nhiệt độ bình thường (nhiệt độ mục tiêu 36,5 đến 37,7 °C), theo các quy trình nghiên cứu khác nhau, trong ít nhất 24 giờ. Thêm vào phân tích về tỷ lệ tử vong và kết quả chức năng sống không thuận lợi được thực hiện theo độ tuổi, giới tính, nhịp ban đầu, có hay không có sốc khi nhập viện, thời gian tự phát trở lại tuần hoàn, nồng độ lactate khi nhập viện và điểm tiên lượng ngừng tim bệnh viện.
TRÍCH XUẤT VÀ TỔNG HỢP DỮ LIỆU 
Chỉ những bệnh nhân đã trải qua OHCA và vô tâm thu với tất cả các nguyên nhân gây ngừng tim mới được đưa vào nghiên cứu. Các biến từ 2 nghiên cứu là có sẵn từ các bộ dữ liệu gốc và được gộp vào một cơ sở dữ liệu duy nhất để phân tích. Kết quả lâm sàng được gộp thành một tệp duy nhất, được kiểm tra độ chính xác của các con số, phân phối và danh mục. Kết quả ngày theo dõi cuối cùng kể từ khi nghiên cứu được ghi lại cho mỗi bệnh nhân. Việc điều chỉnh kết quả chính và kết quả chức năng sống được thực hiện theo độ tuổi, giới tính, thời gian để trở lại tuần hoàn tự nhiên và CPR.
KẾT QUẢ CHÍNH VÀ CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG
Kết quả chính của nghiên cứu là tỷ lệ tử vong sau 3 tháng; các kết quả sau bao gồm kết quả chức năng sống không thuận lợi sau 3 đến 6 tháng, được định nghĩa là điểm Cerebral Performance Category (CPC) từ 3 đến 5.
KẾT QUẢ 
Tổng cộng có 912 bệnh nhân được đưa vào, 490 từ thử nghiệm TTM2 và 422 từ thử nghiệm HYPERION. Trong số đó, 442 người đã được chỉ định hạ thân nhiệt (48,4%; tuổi trung bình là 65,5). 287 nam giới [64,9%]) và 470 đến nhiệt độ bình thường (51,6%; tuổi trung bình, 65,6 tuổi; 327 nam giới [69,6%]); 571 bệnh nhân được theo dõi nhịp vô tâm thu lần đầu (62,6%) và 503 bệnh nhân được theo dõi nhịp vô tâm thu nguyên nhân ngừng tim không phải từ tim (55,2%). Sau 3 tháng, 354 trong số 442 bệnh nhân ở nhóm hạ thân nhiệt (80,1%) và 386 trong số 470 bệnh nhân ở nhóm thân nhiệt bình thường (82,1%) có đã tử vong (nguy cơ tương đối [RR] với hạ thân nhiệt, 1,04; CI 95%, 0,89-1,20; P = 0,63). Vào ngày cuối cùng của theo dõi, 386 trên 429 ở nhóm hạ thân nhiệt (90,0%) và 413 trên 463 ở nhóm thân nhiệt bình thường (89,2%) có kết quả chức năng sống không thuận lợi (RR với hạ thân nhiệt, 0,99; KTC 95%, 0,87-1,15; P = 0,97). Mối liên quan giữa hạ thân nhiệt với tử vong và chức năng kết quả nhất quán giữa các phân nhóm được chỉ định trước.
KẾT LUẬN 
Trong phân tích tổng hợp dữ liệu bệnh nhân này, bao gồm những người sống sót bất tỉnh sau OHCA với vô tâm thu, hạ thân nhiệt ở 33°C không cải thiện đáng kể tỷ lệ sống sót hoặc kết quả chức năng sống.
 
Nội dung đầy đủ của bài, vui lòng kích chuột TẠI ĐÂY
 
 
PCTU pctu Hội nghị khoa học