Thông tin ngành Quản lý bệnh viện bậc đại học

Thứ ba, 28/05/2019, 13:27 GMT+7

Ứng viên học ngành quản lý bệnh viện được chuẩn bị để quản lý các cơ sở bệnh viện, phòng khám. Ứng viên sẽ được thực hành tại các cơ sở y tế và bệnh viện và  nhận bằng quản lý bệnh viện ở tất cả các cấp học.

Thông tin cần thiết

Người quản lý bệnh viện phải biết rõ về luật pháp như luật kinh doanh, luật đầu tư, luật khám chửa bệnh,  luật qui định quyền người bệnh, luật lao động.. những quy định và kỹ thuật chăm sóc sức khỏe. Các chương trình cấp bằng tốt nghiệp để làm quản lý tại các bệnh viện và các cơ sở dịch vụ sức khỏe khác nhau ở những cấp học như: cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ. Hầu hết các quản trị viên chăm sóc sức khỏe đều có ít nhất 1 bằng cử nhân, mặc dù bằng thạc sĩ cũng rất phổ biến trong lĩnh vực này.

Chương trình cử nhân yêu cầu ứng viên phải có bằng phổ thông trung học hoặc tương đương, trong khi chương trình thạc sĩ yêu cầu ứng viên có bằng cử nhân. Chương trình thạc sĩ cũng yêu cầu điểm trung bình GPA (Grade Point Average), GRE (Graduate Record Examinations) tối thiểu, sơ yếu lý lịch và một số các khóa học nâng cao. Chương trình tiến sĩ yêu cầu ứng viên phải có bằng thạc sĩ trong lĩnh vực liên quan, khóa học nâng cao và một số chương trình học tập yêu cầu kinh nghiệm làm việc trước đó. Ứng viên có thể tìm học thêm  hay các chuyên ngành về quản lý và chính sách sức khỏe, quản lý y tế hoặc quản trị ngành y tế. Một số chương trình có thể yêu cầu thực tập, luận văn, kiểm tra trình độ và thực hành.

Bằng cử nhân Quản lý bệnh viện

Những ứng viên muốn có bằng đại học liên quan đến ngành quản lý bệnh viện, có thể tìm các chương trình về quản lý chăm sóc sức khỏe hoặc quản lý y tế. Trong một số trường hợp, học chuyên sâu ngành quản lý bệnh viện vẫn có sẵn. Các chương trình này thường hướng đến bằng Cử nhân Khoa học, và nhiều chương trình là một phần của chuyên ngành quản trị kinh doanh rộng lớn hơn. Chương trình cử nhân trong lĩnh vực này cung cấp cách tiếp cận đa ngành, cùng với việc đào tạo về các nguyên tắc kinh doanh, lãnh đạo, tài chính, hệ thống thông tin và các khía cạnh pháp lý, cũng như các nguyên tắc chăm sóc sức khỏe và chính sách y tế.

Các khóa học trong các chương trình này cung cấp cho sinh viên cả lý thuyết và thực hành về ngành quản lý bệnh viện. Ứng viên có thể được học về kiến ​​thức sức khỏe cộng đồng, bảo hiểm và quản lý rủi ro. Chương trình thường bao gồm một khóa thực tập như một phần của chương trình giảng dạy, trong đó sinh viên có cơ hội thực hành với các công cụ và lý thuyết đã học trong lớp. Một số khóa học phổ biến bao gồm:

 • Các vấn đề pháp lý và đạo đức trong hệ thống chăm sóc sức khỏe
 • Quản lý sức khỏe cộng đồng
 • Kế hoạch hệ thống sức khỏe
 • Quản lý chăm sóc sức khỏe
 • Nguồn nhân lực trong chăm sóc sức khỏe

Bằng Thạc sĩ Quản lý bệnh viện

Các ứng viên quan tâm đến việc đào tạo nâng cao trong ngành quản lý bệnh viện có thể chọn các chương trình trong quản lý và chính sách y tế, quản lý y tế, quản trị ngành y tế, hoặc một số những ngành khác. Một số chương trình trong các chương trình này trao bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) với trọng tâm là một trong những lĩnh vực này. Các chuyên gia đã làm việc trong lĩnh vực quản lý dịch vụ sức khỏe hoặc quản lý bệnh viện có thể hưởng lợi từ việc đào tạo bổ sung được cung cấp trong các chương trình này; tuy nhiên, các chương trình này cũng được thiết kế cho những ứng viên không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Tương tự như các chương trình cử nhân, chương trình thạc sĩ trong lĩnh vực này cung cấp cách tiếp cận đa ngành, nhấn mạnh cả các nguyên tắc kinh doanh và chăm sóc sức khỏe, cũng như ứng dụng những kỹ năng thực tế.

Ứng viên cần nộp hồ sơ cá nhân. Một số chương trình yêu cầu hoàn thành khóa học thống kê trước khi đăng ký.

Khóa học trong các chương trình này bao gồm: hệ thống sức khỏe, dịch tễ học và hệ thống phân phối chăm sóc sức khỏe. Một loạt các cơ hội có sẵn cho sinh viên để có được kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực này, bao gồm thực tập, vị trí trường và các dự án nhóm. Các khóa học phổ biến bao gồm:

 • Công nghệ thông tin trong sức khỏe
 • Ứng dụng tài chính trong chăm sóc sức khỏe
 • Chính sách y tế
 • Thiết kế tổ chức và khởi nghiệp trong chăm sóc sức khỏe
 • Chất lượng trong chăm sóc sức khỏe

Bằng tiến sĩ quản lý bệnh viện

Chương trình tiến sĩ trong lĩnh vực này thường kết hợp quản lý sức khỏe với chính sách y tế và được thiết kế cho các cá nhân tìm kiếm vị trí nghiên cứu cấp cao tại các trường cao đẳng và đại học hoặc với các công ty nghiên cứu tư nhân. Chương trình này cũng có thể phù hợp với những người đang xem xét các vị trí cấp điều hành về bệnh viện hoặc các hệ thống chăm sóc sức khỏe lớn. Ứng viên có được các kỹ năng về chăm sóc sức khỏe, nghiên cứu thực nghiệm và quan sát, xây dựng các đề cương nghiên cứu, kiểm tra giả thuyết và phân tích dữ liệu bằng việc sử dụng các phương pháp nghiên cứu định lượng và định tính.

Ứng viên học một trong những chương trình này cần có bằng thạc sĩ về quản lý y tế hoặc lĩnh vực tương tự. Các khóa học tiên quyết trong các lĩnh vực như thống kê, hệ thống phân phối y tế và tài chính trong chăm sóc sức khỏe cũng có thể được yêu cầu. Chương trình cũng yêu cầu sinh viên phải có kinh nghiệm làm việc trước đó trong lĩnh vực quản lý y tế.

Chương trình tiến sĩ tập trung nhiều vào phương pháp nghiên cứu và yêu cầu ứng viên phải có một luận án. Các kỳ thi chất lượng và các khóa học đầu khóa hoặc thực hành có thể được bao gồm trong chương trình giảng dạy. Một số khóa học phổ biến bao gồm:

 • Phương pháp và thiết kế nghiên cứu dịch vụ y tế
 • Hồi quy ứng dụng
 • Hệ thống y tế
 • Hệ thống thông tin chăm sóc sức khỏe
 • Chính sách y tế

Lựa chọn nghề nghiệp phổ biến

Theo Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ (BLS - Bureau of Labor Statistics), các nhà quản lý dịch vụ sức khỏe và y tế thường cần ít nhất một bằng cử nhân trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, tốt nghiệp chương trình cử nhân có thể bắt đầu ở vị trí đầu vào. Ứng viên hoàn thành các chương trình này có thể làm các vị trí như:

 • Trợ lý trưởng khoa bệnh viện
 • Trợ lý quản trị bệnh viện
 • Trưởng khoa bệnh viện

Triển vọng việc làm và thông tin về lương

Ứng viên tốt nghiệp chương trình này được chuẩn bị để đảm nhận vai trò quản lý bệnh viện, các cơ quan và tổ chức chăm sóc sức khỏe khác. Theo Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ (BLS - Bureau of Labor Statistics), triển vọng công việc của các nhà quản lý dịch vụ sức khỏe và y tế cho thấy mức tăng trưởng 17% giữa giai đoạn 2014 và 2024. Theo báo cáo của BLS, sự tăng trưởng nhanh hơn mức trung bình này là do, một phần, dân số cao tích cực hơn. Các nhà quản lý dịch vụ sức khỏe và y tế đã kiếm được mức lương trung bình hằng năm là 94.500 đô vào tháng 5, 2015, theo BLS (www.bls.gov).

Ứng viên tốt nghiệp các chương trình cấp bằng quản lý bệnh viện sẵn sàng để khám phá rất nhiều nghề nghiệp trong bệnh viện và các cơ sở y tế. Các chương trình này cung cấp cho sinh viên đào tạo mở rộng để trở thành nhà lãnh đạo trong quản trị và quản lý chăm sóc sức khỏe.

Nguồn: https://study.com/hospital_management_university.html

Lược dịch: Bs. Nguyễn Hữu Tùng & cộng sự

Ý kiến của bạn