Hãy lựa chọn con đường
dẫn đến thành công của riêng bạn!

Tại trường đại học Phan Châu Trinh, có rất nhiều lựa chọn phù hợp với những định hướng và điều kiện khác nhau của sinh viên.
Các bạn đều có thể tìm được ngành học yêu thích của mình trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, kinh tế, khoa học xã hội và nhân văn, du lịch hay ngoại ngữ.

Đại học Phan Châu Trinh cũng đào tạo các hệ học đa dạng đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của sinh viên.

Đại học - Hệ chính quy
Chương trình đào tạo Đại học cung cấp cho sinh viên môi trường đào tạo tốt nhất để họ hình thành và phát triển nhân cách, đạo đức, trình độ chuyên ...
liên thông
Chương trình đào tạo đối với người học liên thông theo hình thức chính quy là chương trình đào tạo trình độ đại học chính quy đang áp dụng tại ...
chương trình khác
Đào tạo cử nhân chuyên ngành kế toán - tài chính có năng lực chuyên môn cao, có nhận thức cao về đạo đức nghề nghiệp. Chương trình trang bị cho sinh viên
Gọi để được tư vấn
Đăng ký xét tuyển