PHAN CHAU TRINH UNIVERSITY
PHAN CHAU TRINH UNIVERSITY

Contact Admission

Call Us:
Send your documents:
09 Nguyen Gia Thieu Street, Dien Ngoc Ward, Dien Ban Town, Quang Nam Province, Vietnam
Follow Us on Social Media
Follow us on social media for tips, news and updates about appling to Phan Chau Trinh University:

Counseling & Assistance

Quy chế tuyển sinh đại học của Trường Đại học Phan Châu Trinh
12/01/2023 - 11:46
Toàn văn nội dung Quy chế tuyển sinh đại học của trường