Tuyển dụng

Tuyển dụng
04/06/2019 - 16:08
Job description: Teaching English for students of Phan Chau Trinh University – Medical English Center Medical English IELTS Business Communication General English Prepare lesson ...
Tuyển dụng phụ trách khoa Quản Trị Kinh Doanh
15/05/2019 - 12:24
Vị trí tuyển dụng: Phụ trách khoa Quản Trị Kinh DoanhMô tả công việc: Trực tiếp phụ trách vấn đề nhân sự của Khoa Quản trị kinh doanh; Trực tiếp phụ ...
Tuyển dụng: Thư ký phòng đào tạo
02/04/2019 - 10:45
Trường Đại học Phan Châu Trinh tuyển dụng thư ký phòng Đào tạo
Tuyển dụng nghiên cứu viên
02/03/2019 - 14:25
Yêu cầu chung- Tốt nghiệp Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ Y khoa, hoặc các chuyên ngành liên quan như Hóa sinh, hóa dược, công nghệ sinh học (sinh học tế bào và sinh học ...
Tuyển dụng: Nhân viên kinh doanh
12/12/2018 - 14:20
- Giới thiệu và ký hợp đồng với các Doanh nghiệp, Cơ Quan, Trường học về dịch vụKhám sức khỏe định kỳ.- Chăm sóc Khách hàng hiện tại và phát triển ...