Tư vấn tuyển sinh

Tìm hiểu môi trường đào tạo của Trường Đại học Phan Châu Trinh.
13/07/2019 - 23:42
Trường Đại học Phan Châu Trinh đã tích hợp được các yếu tố, điều kiện cần thiết và có ý chí quản trị được các yếu tố đó trở thành tính đồng ...
Ngành Quản lý bệnh viện là gì?
27/04/2019 - 06:08
Quản lý bệnh viện (hospital management) là thuật ngữ nói về việc điều hành, vận hành nguồn tài nguyên của bệnh viện như: quy chế, chính sách, chế độ của ...
Đường vào Y khoa của Đại học Phan Châu Trinh
12/04/2019 - 07:58
Trường Đại học Phan Châu Trinh tuyển sinh 05 ngành trình độ theo hình thức xét tuyển năm 2019. Gồm ngành  Y khoa – đào tạo Bác sĩ đa khoa, Cử nhân Điều ...
CUỘC THI ĐƯỜNG ĐẾN Y KHOA
CUỘC THI ĐƯỜNG ĐẾN Y KHOA
ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN NGAY 0962. 553 155