Tư vấn tuyển sinh

Điều kiện xét tuyển ngành QTKD - Chuyên ngành Quản trị bệnh viện
11/03/2019 - 20:09
Ngành Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị bệnh viện), Mã ngành: 7340101. Mã trường: DPC
Điều kiện xét tuyển ngành Ngôn ngữ Anh
06/03/2019 - 14:24
Ngành Ngôn ngữ Anh (Chuyên ngành: Tiếng Anh Du lịch), Mã ngành: 7220201. Mã trường: DPC
Điều kiện xét tuyển ngành Bác sĩ đa khoa
06/03/2019 - 09:33
Các phương thức xét tuyển ngành Bác sĩ đa khoa gồm: 1. Điểm thi THPT QG; 2. Điểm Học bạ; 3. Kết quả Kỳ thi ĐGNL ĐHQG TP. HCM; 4. Kết quả tốt nghiệp ĐH, Thạc ...
Chương trình trải nghiệm: Một ngày làm bác sĩ
05/03/2019 - 15:47
Chương trình trải nghiệm "Một ngày làm bác sĩ" là cơ hội để học sinh, phụ huynh có điều kiện tìm hiẻu về Chương trình đào tạo bác sĩ và môi trường ...