Y khoa

Túi phẫu thuật di động
05/03/2018 - 10:28
Đội phẫu thuật được trang bị tốt không chỉ nhờ vào hàng loạt các trang thiết bị hiện đại mà còn nhờ vào phòng phẫu thuật. Các tổ chức từ thiện đi ...
CÔNG NGHỆ IN TẾ BÀO SỐNG 3D
08/02/2018 - 10:07
Một số công nghệ được phát triển gần đây để in các vật thể có các tế bào sống bên trong chúng. Công nghệ này có thể dẫn đến sự thay thế mô tùy ...
CÔNG NGHỆ LASER DABRA & CUỘC PHỎNG VẤN VỚI CEO CỦA RA MEDICAL SYSTEMS
23/01/2018 - 14:53
CÔNG NGHỆ LASER DABRA & CUỘC PHỎNG VẤN VỚI CEO CỦA RA MEDICAL SYSTEMS
KIỂM TRA NHANH UNG THƯ GAN Ở BẤT KỲ NƠI ĐÂU
23/01/2018 - 14:44
KIỂM TRA NHANH UNG THƯ GAN Ở BẤT KỲ NƠI ĐÂU
BỆNH TÂM THẦN PHÂN LIỆT 80% DO DI TRUYỀN
23/01/2018 - 14:41
BỆNH TÂM THẦN PHÂN LIỆT 80% DO DI TRUYỀN