Tiến Sĩ PHẠM HÙNG VÂN
TS.Phạm Hùng Vân - Hiệu trưởng thứ hai và là Chủ nhiệm Hội đồng Trưởng khoa của trường Đại học Phan Châu Trinh.