Tài chính ngân hàng

s1_17
Tổng quan

I. Mục tiêu đào tạo:    

Đào tạo cử nhân chuyên ngành kế toán - tài chính có năng lực chuyên môn cao, có nhận thức cao về đạo đức nghề nghiệp. Chương trình trang bị cho sinh viên những kiến thức lý thuyết và thực tế về các lĩnh vực liên quan đến nghề nghiệp kế toán, tài chính, quản trị, phân tích tài chính, thuế, kiểm toán. Ngoài ra, chương trình còn trang bị cho sinh viên những kiến thức kinh doanh cơ bản trong nền kinh tế thị trường. Chương trình sẽ tạo dựng những nền tảng cho sự thành công và phát triển nghề nghiệp trong tương lai cho người học và hướng đến khả năng tự nghiên cứu của sinh viên để người học có thể hành nghề một cách độc lập.

Song song với học kiến thức chuyên ngành, sinh viên sẽ được bồi dưỡng các chứng chỉ như: Thực hành kế toán và kê khai thuế, Kế toán máy, Nghiệp vụ sư phạm… nhằm tạo nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên khi tốt nghiệp.

II. Chuẩn đầu ra:

1. Hệ đào tạo: Hệ đại học chính quy.

2. Kiến thức chung:

- Có khả năng giao tiếp tiếng Anh (trình độ IELTS 4.5).

- Có trình độ tin học văn phòng.

- Có phương pháp tự học, tự nghiên cứu suốt đời.

3. Kiến thức chuyên ngành:

- Có kiến thức kinh doanh cơ bản trong nền kinh tế thị trường trong xu thế toàn cầu hoá hiện nay

- Có kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành kế toán, tài chính trong việc thu thập, xử lý thông tin, phân tích số liệu nhằm thực hiện các báo cáo về kế toán, tài chính đáp ứng nhu cầu nội bộ cũng như cung cấp cho các đối tượng bên ngoài.

4. Kỹ năng:

- Có kỹ năng giao tiếp tốt

- Có kỹ năng xử lý, ghi chép và trình bày các vấn đề chuyên môn

- Có khả năng tự nghiên cứu và học tập, tự nâng cao trình độ chuyên môn đáp ứng nhu cầu công việc và sự hội nhập vào nền kinh chung

5. Thái độ:

- Có ý thức trách nhiệm cao; có đạo đức tốt; có tác phong mẫu mực; có ý thức vươn lên trong học tập, tu dưỡng hoàn thiện bản thân; không ngừng rèn luyện năng lực nghề nghiệp và những phẩm chất cần thiết trong công việc.

- Có thái độ sống, làm việc tích cực – công cụ trợ giúp đắc lực cho công việc và cuộc sống sau khi tốt nghiệp.

- Tích cực xây dựng đời sống văn hóa, thẩm mỹ phong phú và lành mạnh cho bản thân và cộng đồng xã hội.

Triển vọng nghề nghiệp

Nội dung đang cập nhật.....

Chương trình đào tạo
Nội dung đang cập nhật.....
Điều kiện tuyển sinh

Nội dung đang cập nhật.....

Học phí

Nội dung đang cập nhật.....

Ý kiến của bạn