Quản trị Kinh doanh

s1_27
Tổng quan

I. Mục tiêu đào tạo:

Chuyên ngành Quản trị kinh doanh của trường ĐH Phan Châu Trinh đào tạo cử nhân có khả năng xây dựng, triển khai các hợp đồng thương mại, xây dựng chiến lược và lập kế hoạch tiếp thị, tìm kiếm thị trường kinh doanh...

II. Chuẩn đầu ra:

1. Hệ đào tạo: Hệ đại học chính quy

2. Kiến thức chung:

- Có khả năng giao tiếp tiếng Anh (IELTS 4.5)

- Có trình độ tin học văn phòng

- Có phương pháp và kế hoạch tự học, tự nghiên cứu suốt đời

3. Kiến thức chuyên ngành:

- Có kiến thức cơ bản, toàn diện về hoạt động quản lý để duy trì, phát triển công việc kinh doanh của doanh nghiệp.

- Có kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành Quản trị kinh doanh như: quản trị doanh nghiệp, quản trị marketing, quản trị tài chính, quản trị rủi ro, quản trị dự án để điều hành, quản lý doanh nghiệp, tổ chức các hoạt động kinh doanh.

4. Kỹ năng:

- Có kỹ năng tự nghiên cứu để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu về chất lượng cũng như đòi hỏi ngày càng cao của xã hội.

- Có các kỹ năng mềm quan trọng: kỹ năng lãnh đạo, làm việc nhóm, lập kế hoạch, giao tiếp, đàm phàn, giải quyết tình huống kinh doanh...

5. Thái độ:

- Có ý thức trách nhiệm cao; có đạo đức tốt; có tác phong mẫu mực; có ý thức vươn lên trong học tập, tu dưỡng hoàn thiện bản thân; không ngừng rèn luyện năng lực nghề nghiệp và những phẩm chất cần thiết của người làm quản trị kinh doanh. Có thái độ sống, làm việc tích cực – công cụ trợ giúp đắc lực cho công việc và cuộc sống sau khi tốt nghiệp.

- Tích cực xây dựng đời sống văn hóa, thẩm mỹ phong phú và lành mạnh cho bản thân và cộng đồng xã hội.

Triển vọng nghề nghiệp

Nội dung đang cập nhật.....

Chương trình đào tạo
Nội dung đang cập nhật....
Điều kiện tuyển sinh

Nội dung đang cập nhật.....

Học phí
Nội dung đang cập nhật....
Ý kiến của bạn