Sinh viên Đại học Phan Châu Trinh cùng sinh viên Đại học Oslo trải nghiệm văn hóa miền núi Quảng Nam

Chủ nhật, 25/09/2016, 08:17 GMT+7

Sinh viên Đại học Phan Châu Trinh cùng sinh viên Đại học Oslo trải nghiệm văn hóa miền núi Quảng Nam

Ngày 23/09/2016 vừa qua, sinh viên Đại học Phan Châu Trinh và sinh viên Đại học Oslo đã có chuyến thực tế trải nghiệm văn hóa bản địa tại huyện Đông Giang, Quảng Nam.

Trong chuyến này, nhóm 6 sinh viên Đại học Phan Châu Trinh đã hỗ trợ các sinh viên của Đại học Oslo phiên dịch trong những cuộc phỏng vấn sâu tại những hộ dân thuộc đồng bào Cơtu. Các chủ đề phỏng vấn trong chuyến thực tế trải nghiệm này là tình hình dân số, sự di cư, các vấn đề liên quan đến hôn nhân, giáo dục, y tế,… ở một số làng thuộc đồng bào Cơtu.

1_12

2_12

3_8

4_9

5_7

6_6

Trịnh Thị Thảo Sương

Ý kiến của bạn
CUỘC THI ĐƯỜNG ĐẾN Y KHOA
CUỘC THI ĐƯỜNG ĐẾN Y KHOA