Ngôn ngữ Anh

s1_25
Tổng quan

I. Mục tiêu đào tạo

Đào tạo cử nhân ngành tiếng Anh có đạo đức nghề nghiệp, có năng lực giao tiếp bằng tiếng Anh, có khả năng sử dụng các kỹ năng ngôn ngữ (nghe, nói, đọc và viết), khả năng nghiên cứu, thuyết trình, hợp tác và quản lý để phục vụ mục đích biên dịch và phiên dịch của mình.

II. Chuẩn đầu ra

1. Hệ đào tạo: Hệ đại học chính quy.

2. Kiến thức chung:

- Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Khoa học xã hội để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ.

- Có kiến thức cơ bản về các phương diện ngôn ngữ tiếng Anh và văn hóa Anh, Mỹ.

- Có cơ sở lý luận cũng như kĩ thuật biên-phiên dịch trong nhiều ngữ cảnh giao tiếp.

3. Kiến thức chuyên ngành:

- Có kiến thức và kỹ năng tiếng Anh tương đương với chuẩn đầu ra tương đương từ 700 điểm trở lên (trên tổng số 990 điểm) đối với bài thi TOEIC hay tương đương từ 6.5 trở lên của kỳ thi IELTS.

4. Kĩ năng:

- Kỹ năng NGHE: Nghe được các đoạn hội thoại ngắn, các đoạn độc thoại, các bài nói ngắn trong đời sống hằng ngày.

- Kỹ năng NÓI: Tiến hành giao tiếp các chủ đề hàng ngày một cách tự tin, bình luận đánh giá một vấn đề, một chủ đề, trình bày hiệu quả các vấn đề trước đám đông.

- Kỹ năng ĐỌC: Đọc được các văn bản về các chủ đề thông thường trên các lĩnh vực của đời sống như khoa học, giáo dục, y tế, môi trường, văn hóa. Đọc được các thông tin trên sơ đồ biểu bảng.

- Kỹ năng VIẾT: Viết được một đoạn văn hoàn chỉnh về cấu trúc và các yêu cầu khác của một đoạn văn. Viết được một bài luận hoàn chỉnh. Miêu tả được một sơ đồ, một biểu bảng.

- Kỹ năng DỊCH: bao gồm kỹ năng biên dịch và phiên dịch: biên dịch được các văn bản về các chủ đề thông thường, và phiên dịch được các nội dung hàng ngày một cách tự tin và hiệu quả.

5. Năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm

- Có ý thức trách nhiệm cao; có đạo đức tốt; có tác phong mẫu mực; có ý thức vươn lên trong học tập, tu dưỡng hoàn thiện bản thân; không ngừng rèn luyện năng lực nghề nghiệp và những phẩm chất cần thiết trong công việc.

- Có thái độ sống, làm việc tích cực – công cụ trợ giúp đắc lực cho công việc và cuộc sống sau khi tốt nghiệp.

- Tích cực xây dựng đời sống văn hóa, thẩm mỹ phong phú và lành mạnh cho bản thân và cộng đồng xã hội.

Triển vọng nghề nghiệp

Nội dung đang cập nhật.....

Chương trình đào tạo
Nội dung đang cập nhật.....
Điều kiện tuyển sinh
Nội dung đang cập nhật....
Học phí
Nội dung đang cập nhật.....
Ý kiến của bạn