Môi trường nghiên cứu và áp dụng y sinh

Thứ năm, 21/12/2017, 01:42 GMT+7

Ứng dụng công nghệ kỹ thuật y khoa và công nghệ sinh học, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học song song với hoạt động đào tạo là chiến lược mà PCTU hướng đến. Trường đã thành lập Trung tâm Nghiên cứu kỹ thuật và ứng dụng gen trong y sinh – CRAGB ngay trong năm 2018, để phục vụ cho mục tiêu giảng dạy đồng thời cho nghiên cứu, chẩn đoán và ứng dụng điều trị lâm sàng. Chương trình, giáo trình y khoa là sự tích hợp giữa kỹ thuật học y khoa tiến tiến của Hoa Kỳ với giá trị cốt lõi y học và văn hóa Việt Nam. Chương trình đạo đức y học phải được chuẩn hóa bằng nghĩa vụ luận cho sinh viên (SV) y khoa trong lâm sàng và nghiên cứu. Mục tiêu đào tạo SV y khoa của PCTU là làm sao cho SV tiếp cận tương đương gần trình độ bằng cấp thực hành y khoa tại Hoa Kỳ: USMLE-1 cho năm thứ 4 và USMLE-2 năm thứ 6, trước khi ra trường.