Khống chế số lượng sinh viên

Thứ năm, 21/12/2017, 01:50 GMT+7

Trong năm đầu tiên tuyển sinh, PCTU dự kiến tuyển 50 SV ngành y khoa. Theo đó, số lượng SV Khoa y cũng kỳ vọng sẽ luôn thấp hơn con số 100 trong suốt  thời gian đào tạo, nhằm bảo đảm tỷ lệ 1/4, một thầy hướng dẫn lâm sàng là khoảng 4 SV y khoa. Một trong những điều kiện để đào tạo ra một BS chuẩn mực là số lượng SV tuyển chọn hằng năm của trường y phải thấp. Nhiều trường y khoa nổi tiếng như Harvard medical school, Johns Hopkins Medical school, Stanford medical school của Mỹ…, số lượng SV đậu y khoa khoảng trên dưới 100 trong năm. Nên PCTU cũng cam kết đi theo khuynh hướng tuyển sinh này”, BS Tùng chia sẻ một suy nghĩ mà ông khá tâm đắc.