Danh sách trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2018 (Đợt 1)

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018 (ĐỢT 1)

 

A. THEO ĐIỂM THI THPT QG 2018

STT SBD CMND HỌ TÊN MÃ TRƯỜNG TÊN NGÀNH MÃ NGÀNH TỔ HỢP XÉT
1 34008538 206207555 CHÂU THỊ KIỀU DIỄM DPC NGÔN NGỮ ANH 7220201 D01
2 34001319 206192498 TĂNG HIẾU TÂN DPC NGÔN NGỮ ANH 7220201 C00
3 34008582 206202985 PHẠM THỊ KHÁNH HẠ DPC NGÔN NGỮ ANH 7220201 C00
4 34008949 206441217 TRẦN LÊ VY DPC NGÔN NGỮ ANH 7220201 C00
5 34008866 206206613 NGUYỄN THỊ THU THƯƠNG DPC NGÔN NGỮ ANH 7220201 C00
6 34008679 206214320 TRẦN THỊ LINH DPC NGÔN NGỮ ANH 7220201 C00
7 34011799 206350450 BÙI VÕ THỊ KHÁNH LINH DPC NGÔN NGỮ ANH 7220201 C00
8 34001992 206390165 NGUYỄN THỊ DIỆU HƯƠNG DPC NGÔN NGỮ ANH 7220201 C00
9 34008814 206207470 HUỲNH THỊ HÀ THANH DPC NGÔN NGỮ ANH 7220201 C00
10 34005693 206274474 TRẦN NHƯ NGỌC DPC NGÔN NGỮ ANH 7220201 C00
11 31000432 044300003359 HỒ THỊ PHƯỢNG DPC NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC 7220204 D01
12 34008695 206441223 BÙI THỊ THẢO LY DPC NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC 7220204 D01
13 34003082 206303169 NGUYỄN THỊ TƯỜNG NY DPC NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC 7220204 D01
14 34013947 206243091 NGUYỄN HOÀNG MAI THẢO DPC NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC 7220204 A01
15 34008616 206214316 HỒ THỊ HIẾU DPC VIỆT NAM HỌC 7310603 C00
16 34008715 206214314 NGUYỄN THỊ VY NA DPC VIỆT NAM HỌC 7310603 C00
17 34008759 206440630 ĐOÀN THỊ KIM NƯƠNG DPC VIỆT NAM HỌC 7310603 C00
18 02032495 025977559 NGUYỄN VĂN MINH HOÀNG DPC QUẢN TRỊ KINH DOANH (CN QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG - KS) 7340101 A01
19 34008702 206214613 TRƯƠNG THỊ THANH MAI DPC QUẢN TRỊ KINH DOANH (CN QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG - KS) 7340101 D01
20 01008383 001300002310 ĐÀO THỊ HỒNG NGỌC DPC QUẢN TRỊ KINH DOANH (CN QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG - KS) 7340101 D01
21 34016756 206162717 TRẦN THỊ NGỌT DPC QUẢN TRỊ KINH DOANH (CN QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG - KS) 7340101 A00
22 34006239 206267155 VÕ THỊ KIM THOA DPC QUẢN TRỊ KINH DOANH (CN QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG - KS) 7340101 D01
23 34008825 206207341 ĐỖ THỊ THẢO DPC QUẢN TRỊ KINH DOANH (CN QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG - KS) 7340101 D01
24 23000605 113732571 NGUYỄN HỒNG SƠN DPC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 7480201 D01
25 46005617 072200000132 PHAN THANH PHONG DPC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 7480201 D01
26 38011741 231290016 NGUYỄN THÀNH DPC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 7480201 A00
27 34012165 206350200 HUỲNH TẤN KHÁNH DPC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 7480201 D01
28 34001339 206193210 HỨA THỊ THẮM DPC Y KHOA 7720101 B00
29 02071568 221460073 TRẦN DƯƠNG HOÀI LINH DPC Y KHOA 7720101 B00
30 34001021 206370424 VÕ THỊ KIM CÚC DPC Y KHOA 7720101 B00
31 35004214 212882506 LÊ VÕ THANH TÙNG DPC Y KHOA 7720101 B00
32 03007553 031300000890 PHẠM THỊ NGÂN THẢO DPC Y KHOA 7720101 B00
33 25010363 036098000953 VŨ MINH ĐỨC DPC Y KHOA 7720101 B00
34 26019186 034300010916 NGUYỄN THỊ MAI DPC Y KHOA 7720101 B00
35 35000938 212862171 LÊ THỊ KIỀU DIỄM DPC Y KHOA 7720101 B00
36 35012382 212799355 NGUYỄN HỒNG KHIÊM DPC Y KHOA 7720101 B00
37 35012463 212450049 NGUYỄN THỊ NGUYÊN DPC Y KHOA 7720101 B00
38 37006146 215486478 ĐOÀN LÊ PHI HÀ DPC Y KHOA 7720101 B00
39 19004118 125824085 HOÀNG THỊ PHA DPC Y KHOA 7720101 B00
40 04005895 201800986 NGUYỄN CÔNG RIN DPC Y KHOA 7720101 B00
41 29010197 187813009 NGUYỄN VĂN QUANG DPC Y KHOA 7720101 B00
42 45004738 264507740 NGUYỄN PHƯỚC THIỆN DPC Y KHOA 7720101 B00
43 04007707 201776898 NGUYỄN THỊ TÂM GIAO DPC Y KHOA 7720101 B00
44 02044211 058300000011 TRẦN NGỌC LAN ANH DPC Y KHOA 7720101 D90
45 38009618 231341951 NGUYỄN THỊ KIM HOÀN DPC Y KHOA 7720101 B00
46 40016083 241753915 VÕ TUẤN NGỌC DPC Y KHOA 7720101 B00
47 04000799 201780259 NGUYỄN THIÊN LÝ DPC Y KHOA 7720101 D91
48 34011078 206338801 BÙI ĐÔNG NAM DPC Y KHOA 7720101 B00
49 02075975 212276727 NGUYỄN DƯƠNG HOÀI VĂN DPC Y KHOA 7720101 B00
50 35004945 212434762 TRẦN NGỌC TÚ DPC Y KHOA 7720101 B00
51 38003498 231203666 NGÔ THỊ HUYỀN TRANG DPC Y KHOA 7720101 B00
52 41006583 225931209 PHẠM THÀNH THÁI DPC Y KHOA 7720101 B00
53     NGUYỄN VĂN ĐÁNG DPC Y KHOA 7720101 B00

 

B. DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN DỰA VÀO KẾT QUẢ ĐẠI HỌC

 

STT HỌ TÊN NGÀY SINH MÃ TRƯỜNG TÊN NGÀNH MÃ NGÀNH ĐỐI TƯỢNG
54 NGUYỄN HỮU HOÀI 25/7/1994 DPC Y KHOA 7720101 Cử nhân đại học
55 TRẦN VĂN THƠM 20/6/1993 DPC Y KHOA 7720101 Cử nhân đại học
56 ĐẶNG THẾ GIANG 14/9/1994 DPC Y KHOA 7720101 Cử nhân đại học
57 PHẠM VĂN ƯỚC 25/5/1992 DPC Y KHOA 7720101 Cử nhân đại học
58 VÕ THÀNH VƯƠNG 18/3/1989 DPC Y KHOA 7720101 Cử nhân đại học
59 NGUYỄN TRỌNG HÙNG 01/4/1987 DPC Y KHOA 7720101 Cử nhân đại học

 

C. THEO ĐIỂM HỌC BẠ THPT

 

STT HỌ TÊN THÍ SINH NGÀY SINH PHÁI Số CMND NGÀNH MÃ NGÀNH
1 Phan Trung Anh 19/01/2000 Nam 241841810 Công nghệ Thông tin 7480201
2 Nguyễn Thanh Bình 20/06/2000 Nam 206430964 Công nghệ Thông tin 7480201
3 Phan Thiên Bình 21/04/2000 Nam 206209943 Công nghệ Thông tin 7480201
4 H' Bion Byă 05/10/2000 Nữ 241775442 Công nghệ Thông tin 7480201
5 Trần Minh Chiến 21/05/2000 Nam 241866745 Công nghệ Thông tin 7480201
6 Lê Khắc Cương 10/10/2000 Nam 241747221 Công nghệ Thông tin 7480201
7 Lê Phước Hải Đăng 25/07/2000 Nam 206299965 Công nghệ Thông tin 7480201
8 Lê Thành Đạt 05/08/2000 Nam 206214762 Công nghệ Thông tin 7480201
9 Thái Văn Dũng 10/03/2000 Nam 194641065 Công nghệ Thông tin 7480201
10 Lê Thành Dương 18/09/1999 Nam 241867831 Công nghệ Thông tin 7480201
11 La Tuấn Duy 24/03/2000 Nam 241894469 Công nghệ Thông tin 7480201
12 Nguyễn Thị Minh Giang 10/09/2000 Nữ 206303090 Công nghệ Thông tin 7480201
13 Nguyễn Đình Hạ 20/11/2000 Nam 206227417 Công nghệ Thông tin 7480201
14 Phạm Trung Hoà 26/09/2000 Nam 215484463 Công nghệ Thông tin 7480201
15 Phạm Văn Hùng 01/03/2000 Nam 241810942 Công nghệ Thông tin 7480201
16 Nguyễn Thành Huy 15/06/2000 Nam 206189960 Công nghệ Thông tin 7480201
17 Phạm Quang Huy 28/12/1999 Nam 212862042 Công nghệ Thông tin 7480201
18 Đặng Thị Mai Huyền 27/01/2000 Nữ 206307497 Công nghệ Thông tin 7480201
19 Võ Dương Kha 16/03/2000 Nam 212453243 Công nghệ Thông tin 7480201
20 Trần Ngọc Khải 19/04/2000 Nam 215486750 Công nghệ Thông tin 7480201
21 Lê Duy Khanh 22/05/2000 Nam 215498947 Công nghệ Thông tin 7480201
22 Trần Văn Khởi 20/03/2000 Nam 206153974 Công nghệ Thông tin 7480201
23 Nguyễn Hùng Kiệt 07/01/2000 Nam 215498952 Công nghệ Thông tin 7480201
24 Nguyễn Thị Hoanh Kiều 02/11/2000 Nữ 212464986 Công nghệ Thông tin 7480201
25 Phạm Cao Kỳ 02/06/2000 Nam 215486518 Công nghệ Thông tin 7480201
26 Hoàng Văn Lâm 26/06/2000 Nam 241765370 Công nghệ Thông tin 7480201
27 Trần Linh 19/04/2000 Nam 206271388 Công nghệ Thông tin 7480201
28 Võ Nhật Linh 16/06/2000 Nam 215620302 Công nghệ Thông tin 7480201
29 Quách Long 18/09/2000 Nam 241834089 Công nghệ Thông tin 7480201
30 Trần Đại Long 19/11/2000 Nam 241866396 Công nghệ Thông tin 7480201
31 Trần Đình Long 13/05/2000 Nam 241752090 Công nghệ Thông tin 7480201
32 Quách Đình Luân 16/07/1998 Nam 241624774 Công nghệ Thông tin 7480201
33 Nguyễn Thị Khánh Ly 08/02/2000 Nữ 212518446 Công nghệ Thông tin 7480201
34 Lê Hồng Minh 22/10/2000 Nam 231257823 Công nghệ Thông tin 7480201
35 Phan Thanh Minh 03/01/2000 Nam 241734550 Công nghệ Thông tin 7480201
36 Đỗ Phú Nghĩa 24/04/2000 Nam 206193564 Công nghệ Thông tin 7480201
37 Nguyễn Minh Nghĩa 25/03/2000 Nam 241828281 Công nghệ Thông tin 7480201
38 Nguyễn Văn Nghĩa 25/11/2000 Nam 241775408 Công nghệ Thông tin 7480201
39 Nguyễn Đăng Nhân 08/02/2000 Nam 241777606 Công nghệ Thông tin 7480201
40 Phạm Thành Nhân 02/02/2000 Nam 215506020 Công nghệ Thông tin 7480201
41 Văn Hữu Nhân 12/08/2000 Nam 241714604 Công nghệ Thông tin 7480201
42 Nguyễn Minh Nhật 24/11/2000 Nam 215498940 Công nghệ Thông tin 7480201
43 Phan Minh Nhật 12/12/2000 Nam 215581375 Công nghệ Thông tin 7480201
44 Trần Quang Nhật 11/07/1999 Nam 215494887 Công nghệ Thông tin 7480201
45 Y- Xang - Niê 01/08/1999 Nam 241857188 Công nghệ Thông tin 7480201
46 Nguyễn Hồng Pháp 19/06/2000 Nam 215518488 Công nghệ Thông tin 7480201
47 Đỗ Hồng Phúc 17/07/2000 Nam 241768526 Công nghệ Thông tin 7480201
48 Huỳnh Văn Phương 11/09/2000 Nam 206122663 Công nghệ Thông tin 7480201
49 Trần Thị Mỹ Phượng 03/07/2000 Nữ 191909387 Công nghệ Thông tin 7480201
50 Cao Văn Quân 09/03/2000 Nam 212838837 Công nghệ Thông tin 7480201
51 Phạm Thanh Quang 02/02/1999 Nam 241778018 Công nghệ Thông tin 7480201
52 Nguyễn Ngọc Quí 01/12/2000 Nam 215496893 Công nghệ Thông tin 7480201
53 Nguyễn Quang Quyền 31/10/2000 Nam 212453939 Công nghệ Thông tin 7480201
54 Hoàng Thị Ngọc Quỳnh 15/03/2000 Nữ 241770514 Công nghệ Thông tin 7480201
55 Lê Thị Diễm Quỳnh 05/08/2000 Nữ 241894738 Công nghệ Thông tin 7480201
56 Đặng Nguyễn Thanh Sang 22/10/2000 Nam 215510605 Công nghệ Thông tin 7480201
57 Trần Văn Thanh Tâm 23/07/1999 Nam 206395403 Công nghệ Thông tin 7480201
58 Lâm Văn Tân 29/01/2000 Nam 206303170 Công nghệ Thông tin 7480201
59 Lê Minh Tạo 25/11/2000 Nam 215498961 Công nghệ Thông tin 7480201
60 Nguyễn Hữu Thắng 07/09/2000 Nam 215500953 Công nghệ Thông tin 7480201
61 Nông Quyết Thắng 31/03/2000 Nam 241765228 Công nghệ Thông tin 7480201
62 Đặng Quang Thành 02/02/2000 Nam 241833757 Công nghệ Thông tin 7480201
63 Võ Quang Tấn Thành 23/06/2000 Nam 241714773 Công nghệ Thông tin 7480201
64 Lương Công Thọ 01/12/2000 Nam 206239973 Công nghệ Thông tin 7480201
65 Huỳnh Thị Anh Thư 09/02/2000 Nữ 215497907 Công nghệ Thông tin 7480201
66 Nguyễn Hữu Tiến 09/04/2000 Nam 215528294 Công nghệ Thông tin 7480201
67 Phạm Thanh Tiến 18/06/2000 Nam 215528178 Công nghệ Thông tin 7480201
68 Đặng Hữu Tín 26/07/2000 Nam 215485213 Công nghệ Thông tin 7480201
69 Nguyễn Đình Tín 16/05/2000 Nam 206395105 Công nghệ Thông tin 7480201
70 Trương Tín 25/09/2000 Nam 215484390 Công nghệ Thông tin 7480201
71 Nguyễn Văn Trí 18/09/2000 Nam 212435544 Công nghệ Thông tin 7480201
72 Nguyễn Quốc Trung 12/09/1998 Nam 25756775 Công nghệ Thông tin 7480201
73 Nguyễn Quang Trường 03/06/2000 Nam 215494886 Công nghệ Thông tin 7480201
74 Phạm Ngọc Trường 11/11/2000 Nam 212463198 Công nghệ Thông tin 7480201
75 Trần Văn Tú 16/07/2000 Nam 215453698 Công nghệ Thông tin 7480201
76 Đỗ Nguyễn Xuân Tùng 07/02/2000 Nam 215523271 Công nghệ Thông tin 7480201
77 Lâm Sơn Tùng 12/05/2000 Nam 215523348 Công nghệ Thông tin 7480201
78 Huỳnh Hoàng Vĩ 06/01/2000 Nam 215498119 Công nghệ Thông tin 7480201
79 Ung Nho Hoàng Việt 22/08/2000 Nam 206440563 Công nghệ Thông tin 7480201
80 Lâm Văn Vương 20/03/2000 Nam 206189807 Công nghệ Thông tin 7480201
81 Trần Văn Vương 22/09/2000 Nam 212462236 Công nghệ Thông tin 7480201
82 Võ Đoàn Vương 03/01/2000 Nam 215510020 Công nghệ Thông tin 7480201
83 Nguyễn Ngọc Ánh 01/08/2000 Nam 221469634 Ngôn ngữ Anh 7220201
84 Nguyễn Dịu Minh Bình 04/06/2000 Nữ 206229701 Ngôn ngữ Anh 7220201
85 H' Blê Bkrông 08/08/1997 Nữ 241689112 Ngôn ngữ Anh 7220201
86 Phạm Thị Bích Dân 30/11/2000 Nữ 215585156 Ngôn ngữ Anh 7220201
87 Lý Tiến Đức 27/10/2000 Nam 231236194 Ngôn ngữ Anh 7220201
88 Bùi Thị Mỹ Duyên 22/05/2000 Nữ 206222654 Ngôn ngữ Anh 7220201
89 Nay H'Ang 18/04/2000 Nữ 231271224 Ngôn ngữ Anh 7220201
90 Trịnh Thị Thanh Hằng 28/06/2000 Nữ 241880457 Ngôn ngữ Anh 7220201
91 Chu Thị Hoài 06/12/2000 Nữ 187871564 Ngôn ngữ Anh 7220201
92 Hoàng Thị Hồng 10/04/2000 Nữ 241881746 Ngôn ngữ Anh 7220201
93 Trần Thế Hoàng 18/04/1996 Nam 125684775 Ngôn ngữ Anh 7220201
94 Nguyễn Văn Hưng 08/01/2000 Nam 212881926 Ngôn ngữ Anh 7220201
95 Võ Thị Oanh Kiều 27/02/2000 Nữ 241762616 Ngôn ngữ Anh 7220201
96 Lê Văn Lập 11/08/2000 Nam 206286704 Ngôn ngữ Anh 7220201
97 Ngô Thị Yến Linh 01/05/2000 Nữ 241854325 Ngôn ngữ Anh 7220201
98 Nguyễn Bùi Thanh Loan 01/03/2000 Nữ 241738523 Ngôn ngữ Anh 7220201
99 Nguyễn Thanh Long 21/10/2000 Nam 241884203 Ngôn ngữ Anh 7220201
100 Kiều Thị Na 18/12/2000 Nữ 206395194 Ngôn ngữ Anh 7220201
101 Nguyễn Quang Năm 09/03/1998 Nam 197366467 Ngôn ngữ Anh 7220201
102 Võ Thị Ngọc 17/03/2000 Nữ 215523881 Ngôn ngữ Anh 7220201
103 Mai Anh Nhật 10/11/2000 Nam 184382136 Ngôn ngữ Anh 7220201
104 Phan Thị Hồng Nhung 06/12/2000 Nữ 25523963 Ngôn ngữ Anh 7220201
105 Vi Thị Hồng Nhung 18/11/2000 Nữ 206194853 Ngôn ngữ Anh 7220201
106 Trịnh Thị Kim Oanh 01/08/2000 Nữ 215519205 Ngôn ngữ Anh 7220201
107 Trần Hải Phước 14/06/2000 Nam 241754055 Ngôn ngữ Anh 7220201
108 Hà Thị Thu Phương 16/03/2000 Nữ 215570172 Ngôn ngữ Anh 7220201
109 Võ Thị Phương 31/01/2000 Nữ 215484935 Ngôn ngữ Anh 7220201
110 Lê Anh Quốc 18/08/2000 Nam 206370830 Ngôn ngữ Anh 7220201
111 Phùng Thị Oanh Tâm 09/09/2000 Nữ 251254570 Ngôn ngữ Anh 7220201
112 Nguyễn Thị Thừa 01/11/2000 Nữ 212618015 Ngôn ngữ Anh 7220201
113 Lê Thị Thương 21/05/2000 Nữ 206222627 Ngôn ngữ Anh 7220201
114 Lê Thị Thu Trinh 11/06/2000 Nữ 206314953 Ngôn ngữ Anh 7220201
115 Lê Hoàng Nhã Trúc 20/06/2000 Nữ 241870794 Ngôn ngữ Anh 7220201
116 Nguyễn Đặng Trung Tú 10/05/2000 Nam 212582121 Ngôn ngữ Anh 7220201
117 Võ Nguyễn Anh Tuấn 25/12/2000 Nam 206336956 Ngôn ngữ Anh 7220201
118 Đinh Văn Tùng 04/04/2000 Nam 95290858 Ngôn ngữ Anh 7220201
119 Nguyễn Thị Tú Uyên 17/10/2000 Nữ 206351419 Ngôn ngữ Anh 7220201
120 Đào Thiên Viễn 27/05/2000 Nam 241815722 Ngôn ngữ Anh 7220201
121 Đỗ Thị Tường Vy 01/07/2000 Nữ 212844280 Ngôn ngữ Anh 7220201
122 Bùi Như Ý 18/12/2000 Nam 215517247 Ngôn ngữ Anh 7220201
123 Phùng Thị Như Ý 03/05/2000 Nữ 206412756 Ngôn ngữ Anh 7220201
124 Lê Thị Hoài Yên 20/11/2000 Nữ 197405115 Ngôn ngữ Anh 7220201
125 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 14/12/2000 Nữ 44300003168 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204
126 Võ Ngọc Quốc Bảo 27/10/1999 Nam 273704187 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204
127 Ngô Văn Cương 15/07/2000 Nam 206269652 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204
128 Huỳnh Thị Anh Đào 06/07/2000 Nữ 206420014 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204
129 Lê Thị Dung 18/02/2000 Nữ 215506135 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204
130 Nguyễn Thị Ánh Hồng 20/03/2000 Nữ 206204223 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204
131 Phan Thị Lan Hương 06/11/2000 Nữ 206303336 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204
132 Nguyễn Thị Kiều 31/05/2000 Nữ 206189958 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204
133 Phan Kiều Linh 18/01/2000 Nữ 206338194 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204
134 Phan Thị Yến Linh 10/12/2000 Nữ 241896063 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204
135 Phạm Thị Lưu Luyến 13/12/2000 Nữ 206412760 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204
136 Thái Thị Thanh Lý 21/10/2000 Nam 206370394 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204
137 Đào Phạm Quỳnh Như 05/01/2000 Nữ 212838599 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204
138 NguyễN Thị TườNg Ny 21/03/2000 Nữ 206303169 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204
139 Võ Thị Phúc 28/10/2000 Nữ 206441329 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204
140 Nguyễn Thị Thanh Phương 21/03/2000 Nữ 44300002414 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204
141 Nguyễn Thị Kim Phượng 05/05/2000 Nữ 206309462 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204
142 Võ Hữu Thảo 04/06/2000 Nam 206275130 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204
143 Nguyễn Thị Thanh Thuỳ 12/03/2000 Nữ 212863262 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204
144 Phan Thị Trang 06/10/2000 Nữ 206238686 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204
145 Trần Thị Thu Trang 19/07/2000 Nữ 241854711 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204
146 Trần Thị Hải Yến 23/04/2000 Nữ 212846340 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204
147 Nguyễn Thị Hiền Anh 18/10/2000 Nữ 206238286 Quản trị kinh doanh (Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) 7340101
148 Nguyễn Thị Ánh 22/12/2000 Nữ 206229727 Quản trị kinh doanh (Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) 7340101
149 Y Gun Ayŭn 20/07/2000 Nam 241880580 Quản trị kinh doanh (Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) 7340101
150 Nguyễn Văn Bắc 28/08/1997 Nam 241732409 Quản trị kinh doanh (Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) 7340101
151 Từ Văn Bảo 12/01/2000 Nam 212463681 Quản trị kinh doanh (Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) 7340101
152 Nguyễn Thị Tú Cầm 19/11/2000 Nữ 215528148 Quản trị kinh doanh (Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) 7340101
153 Nguyễn Thị Minh Châu 09/10/2000 Nữ 241743203 Quản trị kinh doanh (Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) 7340101
154 Phan Thị Thanh Châu 29/07/2000 Nữ 206303334 Quản trị kinh doanh (Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) 7340101
155 Nguyễn Văn Công 01/02/2000 Nam 212463519 Quản trị kinh doanh (Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) 7340101
156 Đặng Văn Dân 21/04/2000 Nam 215453649 Quản trị kinh doanh (Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) 7340101
157 Ngô Thị Kiều Diễm 13/06/2000 Nữ 212881581 Quản trị kinh doanh (Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) 7340101
158 Lê Minh Đức 17/03/2000 Nam 241767959 Quản trị kinh doanh (Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) 7340101
159 Nguyễn Thị Dung 20/08/2000 Nữ 212462121 Quản trị kinh doanh (Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) 7340101
160 Đặng Trung Duy 14/11/2000 Nam 215580192 Quản trị kinh doanh (Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) 7340101
161 Huỳnh Cao Mỹ Duyên 18/05/2000 Nữ 212814254 Quản trị kinh doanh (Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) 7340101
162 Y Jil Êban 02/03/2000 Nam 241882550 Quản trị kinh doanh (Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) 7340101
163 H Nhuyn Êñuôl 15/07/2000 Nữ 241863836 Quản trị kinh doanh (Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) 7340101
164 Nguyễn Thanh Hà 04/08/2000 Nam 215453545 Quản trị kinh doanh (Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) 7340101
165 Hồ Huy Hải 27/07/2000 Nam MI3700266522 Quản trị kinh doanh (Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) 7340101
166 Lý Trung Hải 16/10/2000 Nam 241787166 Quản trị kinh doanh (Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) 7340101
167 Vũ Đức Hải 28/01/2000 Nam 272750902 Quản trị kinh doanh (Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) 7340101
168 Đinh Thị Ngọc Hân 15/03/2000 Nữ 20 Quản trị kinh doanh (Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) 7340101
169 Đỗ Thị Thúy Hằng 17/06/2000 Nữ 241845570 Quản trị kinh doanh (Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) 7340101
170 Ra Lan Thị Hằng 11/08/2000 Nữ 1662615949 Quản trị kinh doanh (Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) 7340101
171 Ra Lan Thị Hằng 11/08/2000 Nữ 215542377 Quản trị kinh doanh (Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) 7340101
172 Vũ Thị Thúy Hằng 12/12/2000 Nữ 241902109 Quản trị kinh doanh (Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) 7340101
173 Trần Thị Hảo 25/10/1998 Nữ 241886056 Quản trị kinh doanh (Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) 7340101
174 Nguyễn Văn Hiến 29/11/1999 Nam 241902155 Quản trị kinh doanh (Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) 7340101
175 Đào Thị Thu Hiền 07/08/2000 Nữ 241740740 Quản trị kinh doanh (Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) 7340101
176 Hoàng Thị Cẩm Hiền 23/08/1999 Nữ 241726052 Quản trị kinh doanh (Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) 7340101
177 Nguyễn Thị Thu Hiền 19/02/2000 Nữ 215519626 Quản trị kinh doanh (Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) 7340101
178 Đinh Quốc Hiệp 20/05/2000 Nam 212498103 Quản trị kinh doanh (Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) 7340101
179 Trương Ngọc Hiếu 06/12/2000 Nam 241827391 Quản trị kinh doanh (Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) 7340101
180 Hoàng Thị Thu Hoài 10/02/2000 Nữ 241787114 Quản trị kinh doanh (Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) 7340101
181 Bùi Văn Hoàng 28/10/2000 Nam 206224065 Quản trị kinh doanh (Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) 7340101
182 Trần Trí Hoàng 16/06/2000 Nam 206321205 Quản trị kinh doanh (Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) 7340101
183 Đặng Thị Hồng 20/11/2000 Nữ 241786838 Quản trị kinh doanh (Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) 7340101
184 Huỳnh Thị Hồng 16/11/2000 Nữ 206440735 Quản trị kinh doanh (Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) 7340101
185 Trần Thị Hồng 01/01/2000 Nữ 206214954 Quản trị kinh doanh (Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) 7340101
186 Phan Thị Lan Huệ 20/03/2000 Nữ 215487857 Quản trị kinh doanh (Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) 7340101
187 Niê Nguyễn Mạnh Hùng 12/11/2000 Nam MI4000261911 Quản trị kinh doanh (Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) 7340101
188 Hà Xuân Hương 17/02/2000 Nữ 206378435 Quản trị kinh doanh (Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) 7340101
189 Nguyễn Thị Thu Hương 20/12/2000 Nữ 241740448 Quản trị kinh doanh (Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) 7340101
190 Nguyễn Khắc Huy 23/06/2000 Nam 215498451 Quản trị kinh doanh (Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) 7340101
191 Nguyễn Văn Huy 06/12/2000 Nam 241766584 Quản trị kinh doanh (Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) 7340101
192 Trịnh Thị Lệ Huyền 09/02/2000 Nữ 206229459 Quản trị kinh doanh (Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) 7340101
193 Phan Văn Khải 15/08/2000 Nam 241875182 Quản trị kinh doanh (Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) 7340101
194 Nguyễn Phi Kiệt 22/03/2000 Nam 215495378 Quản trị kinh doanh (Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) 7340101
195 Dương Thị Ngọc Kiều 09/10/2000 Nữ 215496992 Quản trị kinh doanh (Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) 7340101
196 Trần Thị Linh Kiều 03/02/2000 Nữ 215519145 Quản trị kinh doanh (Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) 7340101
197 H' Kô Ria Knul 11/01/2000 Nữ 241822922 Quản trị kinh doanh (Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) 7340101
198 Y Kham Lai Kpă 06/08/2000 Nam 241785888 Quản trị kinh doanh (Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) 7340101
199 Lê Thị Lắm 30/04/2000 Nữ 206207107 Quản trị kinh doanh (Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) 7340101
200 Phạm Hoàng Lan 03/10/2000 Nữ 206318573 Quản trị kinh doanh (Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) 7340101
201 Phùng Thị Nhật Lệ 10/02/2000 Nữ 206349582 Quản trị kinh doanh (Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) 7340101
202 Lê Thị Liên 06/02/2000 Nữ 231165849 Quản trị kinh doanh (Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) 7340101
203 Đỗ Văn Linh 16/10/1999 Nam 241902396 Quản trị kinh doanh (Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) 7340101
204 Lê Thị Mỹ Linh 24/12/2000 Nữ 212617868 Quản trị kinh doanh (Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) 7340101
205 Lương Thị Mỹ Linh 15/12/2000 Nữ 231328091 Quản trị kinh doanh (Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) 7340101
206 Võ Thị Linh 17/02/2000 Nữ 241833794 Quản trị kinh doanh (Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) 7340101
207 Hồ Nhất Lĩnh 09/02/2000 Nam 215528222 Quản trị kinh doanh (Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) 7340101
208 Nguyễn Thành Long 19/02/2000 Nam 215473687 Quản trị kinh doanh (Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) 7340101
209 Nguyễn Quang Lượng 04/08/2000 Nam 206309552 Quản trị kinh doanh (Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) 7340101
210 Đặng Diễm My 00/01/1900 Nữ 241776085 Quản trị kinh doanh (Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) 7340101
211 Lâm Thị Na 18/03/2000 Nữ 241916263 Quản trị kinh doanh (Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) 7340101
212 Trần Phương Nam 19/09/2000 Nam 215495974 Quản trị kinh doanh (Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) 7340101
213 Đỗ Thị Tố Nga 14/04/2000 Nữ 212863202 Quản trị kinh doanh (Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) 7340101
214 Nguyễn Thị Thanh Ngân 06/10/1999 Nữ 215487228 Quản trị kinh doanh (Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) 7340101
215 Nguyễn Thị Bích Ngọc 06/05/2000 Nữ 206440501 Quản trị kinh doanh (Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) 7340101
216 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc 03/07/2000 Nữ 241733052 Quản trị kinh doanh (Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) 7340101
217 Phạm Thị Hồng Ngọc 12/10/1999 Nữ 215518398 Quản trị kinh doanh (Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) 7340101
218 Đào Văn Nguyên 24/12/2000 Nam 241748870 Quản trị kinh doanh (Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) 7340101
219 Đỗ Công Nguyên 29/08/2000 Nam 241888752 Quản trị kinh doanh (Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) 7340101
220 Nguyễn Trung Nguyên 17/12/2000 Nam 241834979 Quản trị kinh doanh (Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) 7340101
221 Hoàng Thị Ánh Nguyệt 04/06/2000 Nữ 241810005 Quản trị kinh doanh (Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) 7340101
222 Huỳnh Văn Nhân 24/05/2000 Nam 215500230 Quản trị kinh doanh (Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) 7340101
223 Trương Văn Nhân 09/10/2000 Nam 215498443 Quản trị kinh doanh (Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) 7340101
224 Đặng Thị Thúy Nhi 21/06/2000 Nữ 215453894 Quản trị kinh doanh (Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) 7340101
225 Nguyễn Lê Quỳnh Nhi 11/08/2000 Nữ 215441922 Quản trị kinh doanh (Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) 7340101
226 Nguyễn Thị Nhi 17/09/2000 Nữ 215498268 Quản trị kinh doanh (Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) 7340101
227 Trần Thị Nhuận 01/10/2000 Nữ 215495891 Quản trị kinh doanh (Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) 7340101
228 Y Duy Niê 07/09/2000 Nam 241750860 Quản trị kinh doanh (Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) 7340101
229 Hồ Quang Phúc 22/11/2000 Nam 241778960 Quản trị kinh doanh (Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) 7340101
230 Nguyễn Tấn Phúc 08/08/2000 Nam 241845106 Quản trị kinh doanh (Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) 7340101
231 Trần Thị Hồng Phương 24/01/2000 Nữ 241755324 Quản trị kinh doanh (Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) 7340101
232 Niê Như Quỳnh 15/11/2000 Nữ 241745000 Quản trị kinh doanh (Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) 7340101
233 Trần Lê Sáng 08/02/2000 Nam 241892010 Quản trị kinh doanh (Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) 7340101
234 Trần Xuân Sơn 21/06/2000 Nam 241769512 Quản trị kinh doanh (Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) 7340101
235 Lê Thị Thùy Sương 08/12/2000 Nữ 206193561 Quản trị kinh doanh (Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) 7340101
236 Trần Thị Thu Sương 18/07/2000 Nữ 206303179 Quản trị kinh doanh (Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) 7340101
237 Võ Thị Sương 01/11/2000 Nữ 206312965 Quản trị kinh doanh (Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) 7340101
238 Nguyễn Thị Huỳnh Tâm 01/09/2000 Nữ 206309559 Quản trị kinh doanh (Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) 7340101
239 Lê Quốc Thắng 30/03/1999 Nam 206292542 Quản trị kinh doanh (Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) 7340101
240 Nguyễn Thị Thanh 23/10/2000 Nữ 241746247 Quản trị kinh doanh (Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) 7340101
241 Nguyễn Yến Thanh 03/02/2000 Nữ 206343697 Quản trị kinh doanh (Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) 7340101
242 Nguyễn Thị Bích Thơ 09/01/1999 Nữ 241857740 Quản trị kinh doanh (Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) 7340101
243 Lê Trần Anh Thư 27/05/2000 Nữ 206395235 Quản trị kinh doanh (Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) 7340101
244 Trần Thị Thu Thủy 12/09/2000 Nữ 241733724 Quản trị kinh doanh (Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) 7340101
245 Huỳnh Nhật Tiến 05/02/1999 Nam 206305599 Quản trị kinh doanh (Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) 7340101
246 Trần Thị Thanh Tình 06/02/2000 Nữ 206244261 Quản trị kinh doanh (Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) 7340101
247 Mai Mạnh Toán 11/06/2000 Nam 241858560 Quản trị kinh doanh (Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) 7340101
248 Trần Thị Ngọc Trâm 07/12/2000 Nữ 206303404 Quản trị kinh doanh (Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) 7340101
249 Phạm Thị Châu Trân 08/02/2000 Nữ 206394974 Quản trị kinh doanh (Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) 7340101
250 Lê Thị Thu Trang 11/04/2000 Nữ 241834882 Quản trị kinh doanh (Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) 7340101
251 Lê Thị Trang 30/09/2000 Nữ 206214435 Quản trị kinh doanh (Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) 7340101
252 Nguyền Thị Huyền Trang 06/10/2000 Nữ 212621245 Quản trị kinh doanh (Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) 7340101
253 Phan Thị Huyền Trang 28/07/2000 Nữ 241859390 Quản trị kinh doanh (Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) 7340101
254 Trần Thị Thu Trang 23/03/2000 Nữ 215519619 Quản trị kinh doanh (Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) 7340101
255 Võ Hoàng Minh Trang 29/11/2000 Nữ 241750088 Quản trị kinh doanh (Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) 7340101
256 Ngô Thị Trinh 10/05/2000 Nữ 206305565 Quản trị kinh doanh (Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) 7340101
257 Nguyễn Thị Hồng Trinh 10/05/2000 Nữ 241877082 Quản trị kinh doanh (Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) 7340101
258 Thái Thị Việt Trinh 09/12/1999 Nữ 215519175 Quản trị kinh doanh (Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) 7340101
259 Phạm Đình Trung 29/07/2000 Nam 215495558 Quản trị kinh doanh (Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) 7340101
260 Nguyễn Trường Tuấn 21/03/2000 Nam 206213561 Quản trị kinh doanh (Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) 7340101
261 Đặng Thị Thanh Tuyền 11/02/2000 Nữ 241773577 Quản trị kinh doanh (Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) 7340101
262 Trần Thị Út Uyên 20/05/2000 Nữ 241853531 Quản trị kinh doanh (Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) 7340101
263 Đỗ Thị Mỹ Vân 11/09/2000 Nữ 215498239 Quản trị kinh doanh (Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) 7340101
264 Triệu Thị Hà Vi 16/05/2000 Nữ 241882840 Quản trị kinh doanh (Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) 7340101
265 Phan Công Việt 03/10/2000 Nam 215519068 Quản trị kinh doanh (Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) 7340101
266 Tô Minh Vũ 22/02/2000 Nam 206189795 Quản trị kinh doanh (Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) 7340101
267 Vũ Cao Phi Vũ 21/11/1999 Nam 241734154 Quản trị kinh doanh (Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) 7340101
268 Trần Đào Thị Út Xuyên 01/09/2000 Nữ 215519108 Quản trị kinh doanh (Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) 7340101
269 Trần Thị Mỹ Yến 01/10/2000 Nữ 206316051 Quản trị kinh doanh (Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) 7340101
270 Đoàn Thị Thúy An 20/11/2000 Nữ 206372346 Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch) 7310630
271 Hoàngthị Kim Ánh 14/12/2000 Nữ 241737152 Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch) 7310630
272 Đinh Trung Định 04/01/1998 Nam 215339377 Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch) 7310630
273 Phạm Thị Thuỳ Dương 24/11/2000 Nữ 206372173 Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch) 7310630
274 Hoàng Thị Hồng Duyên 15/01/2000 Nữ 194639110 Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch) 7310630
275 Nguyễn Thị Hằng 10/07/1999 Nữ 241850525 Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch) 7310630
276 Đinh Thị Thanh Hiếu 19/08/2000 Nữ 206393236 Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch) 7310630
277 Nguyễn An Khương 10/09/2000 Nam 215523155 Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch) 7310630
278 Hồ Văn Linh 20/12/2000 Nam 206038063 Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch) 7310630
279 Nguyễn Thị Kim Ngân 02/11/2000 Nữ 215441426 Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch) 7310630
280 Lê Thị Kiều Oanh 27/07/1999 Nữ 206285016 Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch) 7310630
281 Đặng Thu Phương 27/05/2000 Nữ 241813525 Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch) 7310630
282 Lê Thị Thắm 09/05/2000 Nữ 206339870 Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch) 7310630
283 Đinh Ngọc Thọ 17/07/2000 Nam 212424881 Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch) 7310630
284 Đinh Thị Thọ 09/10/2000 Nữ 212424731 Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch) 7310630
285 Phạm Thị Ngọc Trâm 14/01/2000 Nữ 241870699 Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch) 7310630
286 Phan Văn Nhật Trường 14/10/2000 Nam 206192180 Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch) 7310630
287 Phạm Anh Vĩ 24/02/2000 Nam 212585187 Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch) 7310630
288 Nguyễn Quốc Việt 04/01/2000 Nam 206351428 Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch) 7310630
289 Hồ Hãi Yến 10/08/2000 Nữ 197406956 Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch) 7310630