Đề án tuyển sinh riêng năm 2020 của PCTU

1. Thông tin chung về trường

Trường Đại học Phan Châu Trinh - Mã tuyển sinh của trường: DPC

Tên Tiếng Anh: Phan Chau Trinh University

Địa chỉ: 09 Nguyễn Gia Thiều, P Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam

Điện thoại: 0235. 3 757.959

Website: http://pctu.edu.vn/

Trường Đại học Phan Châu Trinh (Mã tuyển sinh: DPC) được thành lập vào ngày 06 tháng 08 năm 2007 theo Quyết định 989/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

Sứ mệnh: Đào tạo nguồn nhân lực chuẩn mực cao cho nhu cầu xã hội, đặc biệt là ngành y khoa. Làm chủ bản thân để có thể thích ứng với mọi biến đổi của môi trường xã hội, kỹ thuật và công nghệ nhằm giúp đời sống sức khỏe con người tốt đẹp và hạnh phúc hơn.

Mục tiêu của trường là xây dựng một trường đại học chất lượng, danh tiếng, trong đó ngành Y khoa được đề cao, đạt những tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của Bộ Giáo dục Đào tạo và Quốc tế. Nâng cao khả năng thực hành trong các chương trình đào tạo trên cơ sở gắn kết nghiên cứu các kỹ thuật công nghệ mới vào học và làm việc, gắn kết đào tạo với thực tiễn.

2. Các thông tin của tuyển sinh riêng năm 2020

2.1. Đối tượng tuyển sinh:

- Đối tượng 1: Học sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông.

- Đối tượng 2: Học sinh người nước ngoài tốt nghiệp chương trình trung học (high school) quốc tế tại Việt Nam và học sinh tốt nghiệp chương trình trung học (high school) ở nước ngoài.

- Đối tượng 3: Thí sinh đã tốt nghiệp đại học/thạc sĩ và đủ điều kiện xét tuyển học đại học theo qui chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

- Đối tượng 4: Đối với thí sinh dựa theo điểm Kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

- Đối tượng 5: Đối với thí sinh tuyển thẳng theo qui chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

2.2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trên phạm vi cả nước và học sinh Quốc tế.

2.3. Phương thức tuyển sinh: Năm 2020: Trường Đại học Phan Châu Trinh kết hợp 2 hình thức tuyển sinh: 

- Đối với ngành Y khoa: Xét tuyển theo kỳ thi THPT 2020 (60% chỉ tiêu) và xét tuyển theo tiêu chí riêng của Nhà trường (40% chỉ tiêu)

- Đối với các ngành còn lại: Xét tuyển theo kỳ thi THPT (40% chỉ tiêu) và xét tuyển theo tiêu chí riêng của Nhà trường (60% chỉ tiêu).

2.4. Chỉ tiêu tuyển sinh

2.4.1. Thông tin danh mục ngành được phép đào tạo

STT

Mã ngành

Tên ngành

Ghi chú

1

7720101

Y Khoa (Bác sĩ đa khoa)

 

2

7720301

Điều dưỡng

 

3

7720601

Kỹ thuật xét nghiệm y học

 

4

7340101

QTKD (Quản trị bệnh viện)

 

5

7220201

Ngôn ngữ Anh

 

6

7720501

Răng – Hàm – Mặt(*)

 

(*) Ngành này dự kiến tuyển sinh năm 2020

2.4.2. Chỉ tiêu tuyển sinh đối với từng ngành

STT

Mã ngành

Ngành học

Chỉ tiêu dự kiến

Tổ hợp môn xét tuyển

Theo KQ thi TN

đợt 1

Theo KQ thi TN

đợt 2

Học bạ và  phương thức khác

Theo KQ thi THPT

Theo phương thức khác

1

7720101

Y Khoa (Bác sĩ đa khoa)

18

12

70

A00; B00; D90; D08

A00; B00; A01; D08

2

7720301

Điều dưỡng

18

12

70

A00; B00; B03; C02

3

7720601

Kỹ thuật xét nghiệm y học

9

6

35

A00; B00; D07; D08

4

7340101

QTKD (Quản trị bệnh viện)

9

6

35

A00; C01; C02; D01

5

7220201

Ngôn ngữ Anh

18

12

70

A01; D01; D14; D15

D01; D08; D14; D15

6

7720501

Răng – Hàm – Mặt(*)

9

6

35

A00; B00; D90; A16

A00; A01; B00; B032.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT

2.5.1. Phương thức xét tuyển theo kết quả Kỳ thi THPT

- Điều kiện xét tuyển

 • Tham gia kỳ thi trung học phổ thông năm 2020. Đã đăng ký sử dụng kết quả kỳ thi THPT để xét tuyển Đại học.
 • Tốt nghiệp THPT.

- Nguyên tắc xét tuyển

 • Với các ngành Y khoa, Răng-Hàm-Mặt, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học: Kết quả thi đạt ngưỡng điểm xét tuyển tối thiểu do Bộ GD&ĐT Qui định đối với khối ngành khoa học sức khỏe.
 • Với các ngành còn lại: Kết quả thi đạt ngưỡng điểm xét tuyển tối thiểu do Trường Qui định,

 Khi thí sinh đảm bảo các điều kiện để được xét tuyển thì: Điểm xét tuyển là Tổng điểm các bài thi/môn thi (theo thang điểm 10) đối với từng bài thi/môn thi của từng tổ hợp môn xét tuyển và cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực. Quá trình xét tuyển được thực hiện theo nguyên tắc từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu.

2.5.2. Phương thức Xét tuyển theo học bạ THPT

- Điều kiện xét tuyển:

 • Tốt nghiệp THPT.
 • Có độ tuổi không quá 27 (tính đến ngày 01/09/2020)

- Nguyên tắc xét tuyển: Thoả mãn một trong các 05 tiêu chí

TT

Tiêu chí

Điểm xét tuyển theo ngành

Y KHOA, RHM

ĐIỀU DƯỠNG, KTXN

CÁC NGÀNH CÒN LẠI

1

Dựa vào kết quả học tập cả năm lớp 12:

Điểm xét tuyển = Điểm TBC cả năm lớp 12

>=8.0

>=6.5

>=6.0

2

Dựa vào ĐBT cả năm của 3 môn trong tổ hợp môn xét tuyển năm lớp 12:

Điểm xét tuyển = Điểm TB môn 1 + Điểm TB môn 2 + Điểm TB môn 3 + điểm ưu tiên (nếu có)

>=24

>=19.5

>=18

3

Dựa vào kết quả học tập của 3 học kỳ:

Điểm xét tuyển = Điểm TB HK1 lớp 11 + Điểm TB HK2 lớp 11 + Điểm TB HK1 lớp 12 + điểm ưu tiên (nếu có)

>=24

>=19.5

>=18

4

Dựa vào ĐTB cả năm của 3 môn trong tổ hợp môn xét tuyển 3 học kỳ:

Điểm xét tuyển = Điểm TB môn HK1 lớp 11(ĐTB 3 môn/3)+ Điểm TB môn HK2 lớp 11 (ĐTB 3 môn/3)+ Điểm TB môn HK1 lớp 12(ĐTB 3 môn/3) + điểm ưu tiên (nếu có)

>=24

>=19.5

>=18

5

Dựa vào kết quả học tập 3 năm:

Điểm xét tuyển = Điểm TBC lớp 10 + Điểm TBC lớp 11 + Điểm TB HK1 lớp 12 + điểm ưu tiên (nếu có)

>=24

>=19.5

>=18

Điều kiện xét tuyển:

- Đối với ngành Y khoa, R-H-M: Thí sinh tốt nghiệp THPT phải có học lực lớp 12 xếp loại giỏi, hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 trở lên

- Đối với ngành Điều dưỡng, kỹ thuật xét nghiệm y học: Thí sinh tốt nghiệp THPT phải có học lực lớp 12 xếp loại từ khá trở lên, hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6.5 trở lên

- Đối với ngành các ngành còn lại: Thí sinh tốt nghiệp THPT phải có học lực lớp 12 xếp loại từ trung bình trở lên, hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 5.0 trở lên

LƯU Ý: Đối với học sinh học chương trình nước ngoài tại Việt Nam, học sinh là người nước ngoài sẽ căn cứ vào điểm trung bình chung (GPA) của năm cuối cấp. Đối với ngành Y KHOA và ngành RHM thì GPA>=2.5 (theo thang điểm 4) hoặc tương đương; Các ngành còn lại thì GPA >=2.0 (theo thang điểm 4) hoặc tương đương.

2.5.3. Phương thức 3: xét tuyển theo Kết quả kỳ thi đánh giá năng lực (Đại học Quốc gia TP.HCM) cho tất cả các ngành đào tạo trình độ đại học chính quy.

- Điều kiện xét tuyển

 • Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;
 • Tham dự kỳ thi đánh giá năng lực 2020 do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức và có kết quả đạt từ mức điểm xét tuyển do DPC quy định.
 • Có độ tuổi không quá 27 (tính đến ngày 01/09/2020)

- Nguyên tắc xét tuyển

- DPC sẽ xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và công bố trên trang thông tin điện tử của Trường và Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, sau khi có kết quả thi ĐGNL năm 2020 của ĐH Quốc gia TP.HCM. Điểm xét tuyển là tổng điểm bài thi đánh giá năng lực + Điểm ưu tiên theo khu vực, đối tượng theo quy định.

2.5.4 Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào thí sinh đã tốt nghiệp đại học, thạc sĩ và đủ điều kiện xét tuyển học đại học theo qui chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT

- Với các ngành Y khoa, Răng-Hàm-Mặt: Chỉ xét những thí sinh tốt nghiệp đại học chính quy loại Khá trở lên hoặc thạc sĩ thuộc các ngành/nhóm ngành khoa học sức khỏe.

- Có độ tuổi không quá 27 (tính đến ngày 01/09/2020)

- Đối với các ngành khác: Xét tuyển những thí sinh tốt nghiệp đại học chính quy hoặc thạc sĩ các ngành khác với ngành dự tuyển.

- Thí sinh tham gia phỏng vấn.

2.5.5 Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với thí sinh tuyển thẳng

- Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT.

2.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường: Bảng danh mục ngành và tổ hợp môn xét tuyển

TT

CÁC NGÀNH XÉT TUYỂN

MÃ NGÀNH

TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN

XÉT ĐIỂM THI THPT

XÉT HỌC BẠ THPT

A00 (Toán, Vật Lý, Hóa học)

A01 (Toán, Vật Lý, Tiếng Anh)

A16 (Toán, Văn  học, KHTN)

B00 (Toán, Sinh học, Hóa học)

B03 (Toán, Sinh học, Văn học)

C01 (Văn học, Toán, Vật Lý)

C02 (Văn học, Toán, Hóa học)

D01 (Toán, Văn học, Tiếng Anh)

D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh)

D08 (Toán, Sinh học, Tiếng Anh)

D14 (Văn học, Lịch sử, Tiếng Anh)

D15 (Văn học, Địa lý, Tiếng Anh)

D90 (Toán, Tiếng Anh, KHTN)

1

Y Khoa (Bác sĩ đa khoa)

7720101

A00; B00; D90; D08

A00; B00; A01; D08

2

Điều dưỡng

7720301

A00; B00; B03; C02

3

Kỹ thuật xét nghiệm y học

7720601

A00; B00; D07; D08

4

QTKD (Quản trị bệnh viện)

7340101

A00; C01; C02; D01

5

Ngôn ngữ Anh

7220201

A01; D01; D14; D15

D01; D08; D14; D15

6

Răng – Hàm – Mặt(*)

7720501

A00; B00; D90; A16

A00; A01; B00; B03

(*) Ngành này dự kiến tuyển sinh năm 2020. Thông tin chính thức sẽ đăng tải trên trang điện tử www.pctu.edu.vn của Nhà trường khi có Quyết định của Bộ GD&ĐT

2.7. Tổ chức tuyển sinh:

a. Phương thức Xét tuyển theo kết quả xét học bạ THPT/ Các phương thức khác.

Thời gian nhận hồ sơ

 

Thời gian nhập học

Xét tuyển đợt 1, nhận đăng ký xét tuyển từ ngày 1/3 đến 30/05/2020. Xét tuyển và công bố kết quả xét tuyển trước ngày 05/06/2020

 

Đợt 1: Từ ngày 20/08/2020 đến ngày 30/08/2020

 

Xét tuyển đợt 2, nhận đăng ký xét tuyển từ ngày 01/06 đến 30/08/2020. Xét tuyển và công bố kết quả xét tuyển trước ngày 03/09/2020.

 

Đợt 2: Từ ngày 05/09/2020 đến ngày 10/09/2020

 

Xét tuyển đợt 3, nhận đăng ký xét tuyển từ ngày 01/09 đến 30/09/2020. Xét tuyển và công bố kết quả xét tuyển trước ngày 03/10/2020.

 

Đợt 3: Từ ngày 05/10/2020 đến ngày 10/10/2020

 

Xét tuyển đợt 4, nhận đăng ký xét tuyển từ ngày 01/10 đến 30/10/2020. Xét tuyển và công bố kết quả xét tuyển trước ngày 03/11/2020

Đợt 4: Từ ngày 05/11/2020 đến ngày 10/11/2020

 

Đợt 5:  Tùy vào tình hình thực tế , có thể kéo dài hơn cho đến khi đủ chỉ tiêu

b. Phương thức Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp 2020

Theo kết quả thi tốt nghiệp

Thời gian nhận hồ sơ

Thời gian nhập học

Đối với thí sinh thi tốt nghiệp đợt 1

1. Xét tuyển đợt 1, nhận đăng ký xét tuyển từ ngày 15/06 đến 30/06/2020.

2. Công bố mức nhận hồ sơ xét tuyển trên trang web Nhà trường: 07/9-08/9

3. Xét tuyển và công bố kết quả xét tuyển trước ngày 27/09/2020

 

 

Đợt 1: Từ ngày 03/10/2020 đến ngày 10/10/2020

Xét tuyển đợt 2, nhận đăng ký xét tuyển từ ngày 28/09 đến 20/10/2020. Xét tuyển và công bố kết quả xét tuyển trước ngày 22/10/2020

 

Đợt 2: Từ ngày 22/10/2020 đến ngày 27/10/2020

 

Đối với thí sinh thi tốt nghiệp đợt 2

Tùy theo tình hình thực tế, nhà trường có kế hoạch riêng cho đối tượng này.

c.  Quy trình tuyển sinh

Bước 1: Nộp hồ sơ đăng kí xét tuyển, bao gồm:

Đối với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT: Thí sinh tiến hành đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào trường trên mẫu Phiếu đăng ký dự thi THPT quốc gia. Thí sinh phải ghi rõ mã trường DPC và mã ngành xét tuyển theo thứ tự ưu tiên nguyện vọng. Hồ sơ và thời gian theo quy định của Bộ GD-ĐT. Sau khi có kết quả thi, thí sinh nộp phiếu điểm gốc về trường để xác nhận nhập học.

Đối với phương thức xét tuyển dựa vào Học bạ THPT; kết quả tốt nghiệp đại học/thạc sĩ, hồ sơ gồm:

i) Đơn đăng ký xét tuyển. (Theo mẫu, tải trực tiếp từ Website của trường).

ii) Thí sinh tốt nghiệp THPT, nộp bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp (hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, nếu tốt nghiệp năm 2020) và Học bạ THPT.

iii) Thí sinh tốt nghiệp đại học/thạc sĩ, nộp bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp cao nhất của ngành đủ điều kiện xét tuyển và Bảng điểm kết quả học tập tương ứng.

iv) Thí sinh có quốc tịch nước ngoài hoặc học sinh Việt Nam tốt nghiệp chương trình THPT nước ngoài, nộp bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp đủ điều kiện xét tuyển và Bảng điểm kết quả học tập tương ứng và chứng chỉ tiếng anh.

v) 02 ảnh 3x4 (chụp trong vòng 06 tháng)

Đối với phương thức xét tuyển thẳng: Hồ sơ theo quy định hiện hành của Bộ GD-ĐT

Bước 2: Xét hồ sơ

Hồ sơ phải thỏa mãn ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào và điều kiện đăng ký xét tuyển của Nhà trường

Bước 3:  Xét tuyển

Xét tuyển theo nguyên tắc lấy từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

Bước 4: Thông báo kết quả xét tuyển và gửi Giấy báo nhập học

Thông báo kết quả xét tuyển trên trang web của nhà trường và các phương tiện truyền thông khác.

Nhà trường gửi Giấy báo nhập học cho những thí sinh trúng tuyển theo địa chỉ của thí sinh đã cung cấp

2.8. Chính sách ưu tiên

Áp dụng chính sách điểm ưu tiên theo khu vực, đối tượng theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.9. Học bổng

- Hơn 60 suất học bổng với tổng giá trị lên đến gần 600 triệu đồng cho mùa tuyển sinh 2020, trong đó: 24 suất học bổng TOÀN PHẦN/BÁN PHẦN có tổng giá trị 377 triệu đồng cho ngành học Bác sĩ đa khoa và Bác sĩ Răng-Hàm-Mặt đối với:

 • Những thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, và thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế
 • Những thí sinh có tổng điểm xét tuyển đạt từ 26 điểm trở lên.

- Hơn 36 suất học bổng khác với tổng giá trị 223 triệu đồng

- Những thí sinh có điểm xét tuyển cao. Thực hiện theo nguyên tắc xét điểm từ cao xuống thấp.

2.10. Ký túc xá

Hệ thống KTX nằm ngay trong khuôn viên trường đáp ứng cho 100% sinh viên, với nhiều tiện ích kết hợp giúp việc học tập của sinh viên thuận lơi hơn như: căng tin, cafeteria, khu vui chơi thể thao ngoài trời như cầu lông, bóng chuyền bóng đã, bóng bàn …

2.11. Cơ hội nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc ngay tại:

- Các cơ sở ý tế, các bệnh viện công, tư trong và ngoài nước.

- Các bệnh viện thuộc hệ thống Tập đoàn Y Khoa Tâm Trí và phòng khám đa khoa Đại học Phan Chu Trinh

2.12. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển

Thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và đào tạo

2.13. Học phí dự kiến với sinh viên Đại học hệ chính quy

- Đối với ngành Y khoa: 30 triệu/ 1 học kỳ

- Đối với ngành Răng-Hàm-Mặt: 30 triệu/1 học kỳ

- Đối với ngành Ngôn ngữ Anh: 7,5 triệu/ 1 học kỳ

- Đối với ngành Quản trị kinh doanh: 20 triệu/ 1 học kỳ

- Đối với ngành Điều dưỡng: 11 triệu/ 1 học kỳ

- Đối với ngành Kỹ thuật xét nghiệm: 10 triệu/ 1 học kỳ

Đề án chi tiết xem tại đây.
 

Mọi thông tin cần tư vấn vui lòng liên hệ:  

TRỤ SỞ CHÍNH

PHÒNG TUYỂN SINH – TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN CHÂU TRINH

Số 09 Nguyễn Gia Thiều, P. Điện Ngọc - Thị xã Điện Bàn - tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (0235) 3 757 959 – Hotline / Zalo: 0962553155 – 0981559255
Email: tuyensinh@pctu.edu.vn - Website: www.pctu.edu.vn | www.facebook.com/daihocphanchautrinh

 

VP tại Đà Nẵng: Bệnh viện Tâm Trí Đà Nẵng. Đc: 64 Cách Mạng Tháng Tám – Q. Cẩm Lệ - TP. Đà Nẵng. ĐT: 0976468220

 

VP tại Nha Trang: Bệnh viện Tâm Trí Nha Trang. Đc: 57 Cao Thắng – TP. Nha Trang. ĐT: 0349803880

 

VP tại TP.HCM:  Bệnh viện Tâm Trí Sài Gòn. Đc: 171 Trường Chinh – P. Tân Thới Nhất – Q. 12 – TP. HCM. ĐT: 0386827767

 

VP tại Đồng Tháp:  Bệnh viện Tâm Trí Đồng Tháp. Đc: 700- QL 30 - xã Mỹ Tân - TP. Cao Lãnh - Đồng Tháp. ĐT: 0971072349

Ý kiến của bạn