Danh bạ điện thoại liên hệ cần thiết dành cho sinh viên

Thứ hai, 13/08/2018, 08:18 GMT+7

Để hỗ trợ cho sinh viên trong trường hợp cần thiết. Nhà trường niêm yết các số điện thoại để sinh viên tiện liên hệ.

STT

Lĩnh vực

Người phụ trách

Số điện thoại liên hệ

1

Tuyển sinh – Nhập học

Thầy Nguyễn Anh Thuận

0962.553.155

2

Thu học phí – Lệ phí

Cô Nguyễn Vũ Huyền Nga

0935.210.378

3

Đăng ký và sắp xếp chỗ ở KTX

Cô Lê Cẩm Tú

0983.797.075

4

Phụ trách điện, nước khu KTX

Thầy Ung Tấn Biên

0975.277.603

5

Phụ trách về đời sống sinh viên

Thầy Ngô Đắc Bin

0981.559.255

6

Hỗ trợ quy chế đào tạo Khoa Y

Cô Đỗ Nguyễn Ngọc Linh

0904.161.187

7

 

Cô Nguyễn Thị Thu Thủy

0902.845.818

8

Hỗ trợ quy chế đào tạo các ngành khác

Thầy Nguyễn Tấn Sĩ

0935.635.365

9

Hỗ trợ về công tác hành chính

Cô Lê Cẩm Tú

0983.797.075

10

Hỗ trợ về Internet, hạ tầng mạng, máy tính

Thầy Ung Tấn Biên

0975.277.603

11

Số điện thoại Bảo vệ trực

Bác Đa

Anh Phương

Anh Mỹ (Ban đêm)

01674.346.551

0905.904.500

0906.436.800

12

Số điện thoại Công an Khu vực

Bộ phực trực

Anh Khá

 (0235) 3.843.320

0901.150.295

13 Ban giám hiệu Thầy Nguyễn Văn Minh - Hiệu phó 0868.919.555
Ý kiến của bạn