Đăng ký xét tuyển

Các bạn sinh viên  đăng ký xét tuyển các khối ngành tại đây:

- KHỐI NGÀNH NGOẠI NGỮ DU LỊCH: https://goo.gl/Wz4UT6 

- KHỐI NGÀNH Y KHOA: https://goo.gl/jXWKZA