ĐẠI HỌC PHAN CHÂU TRINH
Đại học Phan Châu Trinh được điều hành bởi Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Hiệu trưởng, đồng thời được hỗ trợ bởi các phòng chức năng và chính sách khác.