CẢM NHẬN SINH VIÊN

PHẠM THỊ NGÂN THẢO - SINH VIÊN Y KHOA PHAN CHÂU TRINH
04/04/2019 - 14:54
"Học kỳ đầu tiên đối với tôi thật nặng nề, có lẽ vì chưa quen với những phương pháp dạy và học mới. Ngoài kiến thức và kỹ năng, chúng tôi còn ...
NGUYỄN CÔNG RIN - SINH VIÊN Y KHOA PHAN CHÂU TRINH
04/04/2019 - 14:50
"Em nhận thấy mọi thứ ở đây rất tốt. Ngay trong năm nhất chúng em đã được trực và thực tập tại bệnh viện nhiều, nên cũng rất áp lực và nỗ lực ...