Thứ hai, 13 Tháng 3 2017 14:28

Lịch thi THPT quốc gia 2017

Bộ GD&ĐT tổ chức thi 5 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 2 bài thi tổ hợp là Khoa học Tự nhiên (tổ hợp các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học; viết tắt là KHTN), Khoa học Xã hội (tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình Giáo dục THPT; tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lí đối với thí sinh học chương trình GDTX cấp THPT; viết tắt là KHXH).

Để xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh học chương trình Giáo dục THPT (gọi tắt là thí sinh Giáo dục THPT) phải dự thi 4 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 1 bài thi do thí sinh tự chọn trong số 2 bài thi tổ hợp; thí sinh học chương trình GDTX cấp THPT (gọi tắt là thí sinh GDTX) phải dự thi 3 bài thi, gồm 2 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn và 1 bài thi do thí sinh tự chọn trong số 2 bài thi tổ hợp.

Thí sinh được chọn dự thi cả 2 bài thi tổ hợp, điểm bài thi tổ hợp nào cao hơn sẽ được chọn để tính điểm xét công nhận tốt nghiệp THPT; thí sinh GDTX có thể chọn dự thi cả bài thi Ngoại ngữ, điểm bài thi này để xét tuyển sinh ĐH, CĐ, không dùng để tính điểm xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Để xét tuyển sinh ĐH, CĐ, thí sinh đã tốt nghiệp THPT phải dự thi các bài thi độc lập, bài thi tổ hợp hoặc các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp, phù hợp với tổ hợp bài thi, môn thi xét tuyển vào ngành, nhóm ngành theo quy định của trường ĐH, CĐ.


Lich thi THPT quoc gia 2017 - Chinh thuc Bo GD

Lịch thi kỳ thi THPT quốc gia 2017 như sau:

Lich thi THPT quoc gia 2017 - Chinh thuc Bo GD

Bộ GD&ĐT yêu cầu, các đơn vị thống nhất sử dụng hệ thống phần mềm quản lý thi THPT quốc gia (gọi tắt là phần mềm QLT) và phần mềm chấm thi trắc nghiệm do Bộ GDĐT cung cấp; thực hiện đúng quy trình, thời hạn xử lý dữ liệu và chế độ báo cáo theo quy định của Bộ GDĐT.

- Công bố kết quả thi: Hoàn thành việc đối sánh kết quả thi chậm nhất ngày 06/7/2017.

- Hội đồng thi công bố và thông báo kết quả cho thí sinh vào ngày 07/7/2017.

- Công bố kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT chậm nhất ngày 14/7/2017.

LỊCH CÔNG TÁC KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017

TT Nội dung công tác

Đơn vị

chủ trì

Đơn vị tham gia

Thời gian

thực hiện

1                  Tập huấn về nghiệp vụ tổ chức thi, sử dụng phần mềm Quản lý thi. Cục KTKĐCLGD Các sở GDĐT và các trường đại học, cao đẳng

Trước ngày

30/3/2017

2                  Tổ chức tập huấn nghiệp vụ thi cho cán bộ làm công tác thi. Các sở GDĐT Các nơi đăng ký dự thi (đơn vị ĐKDT)

Trước ngày

30/3/2017

3                  Đăng ký dự thi, nhậnPhiếuĐKDT và nhập dữ liệu của thí sinh vào phần mềm QLT. Các sở GDĐT quy định, trường phổ thông thực hiện Các đối tượng thí sinh, các đơn vị ĐKDT

Từ ngày 01/4 đến ngày

20/4/2017

4                  In danh sách thí sinhĐKDT theo thứ tự a, b, c,… của tên học sinh, lớp, trường; thí sinh ký xác nhận thông tin ĐKDT trên danh sách. Các đơn vị ĐKDT   Trước ngày25/4/2017
5                  Kiểm tra, kiểm tra chéo thông tin thí sinh, bàn giaodanh sách vàPhiếu ĐKDT cho sở GDĐT.

Các sở GDĐT

Các đơn vị ĐKDT Trước ngày05/5/2017
6                  Tổ chức các Hội đồng thi và các Ban của Hội đồng thi,chuẩn bị cho kỳ thi. Các sở GDĐT, các trường ĐH, CĐ

Các trường

phổ thông, các đơn vị có liên quan

Trước ngày 10/5/2017
7                  Hoàn thành việc đánh số báo danh, lập danh sách thí sinh, phân xếp phòng thi theo từng bài thi/môn thi. Các Hội đồng thi  

Trước ngày

25/5/2017

8                  Nhận Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp, hồ sơkèm theo và nhập dữ liệu của thí sinh vàophần mềm QLT. Các đơn vị ĐKDT Các sở GDĐT Chậm nhất ngày25/5/2017
9                  Các trường ĐH, CĐ phối hợp tổ chức thi gửi danh sách cán bộ tham gia tổ chức thi về đơn vị chủ trì cụm thi. Các sở GDĐT Các trường ĐH, CĐ Trước ngày27/5/2017
10             Cập nhật báo cáo trước kỳ thi vào phần mềm QLTvà gửi vềBộ GDĐT Các sở GDĐT Cục KTKĐCLGD Trước ngày28/5/2017
11             Thông báo công khai những trường hợp thí sinh không đủ điều kiện dự thi Thủ trưởng đơn vị ĐKDT   Trước ngày 02/6/2017
12             Hoàn thành việc in và trả Giấy báo dự thi cho thí sinh Các đơn vị ĐKDT   Trước ngày07/6/2017
13             Bàn giao đề thi đã in sao cho các Điểm thi Ban In sao đề thi; Ban Vận chuyểnvà bàn giao đề thi Các Điểm thi Do Chủ tịch Hội đồng thi quy định
14             BanCoi thi làm việc Ban Coi thi Các sở GDĐT

Từ ngày 21/6/2017

15             Coi thi theo lịch thi Ban Coi thi Các sở GDĐT Các ngày 22/6, 23/6 và 24/6/2017
16             Cập nhật vào phần mềm QLT báo cáo nhanh tình hình coi thi từng buổi thi Cục KTKĐCLGD Các Hội đồng thi Buổi thi sángchậm nhất11 giờ 30, buổi thi chiềuchậm nhất16 giờ 30
17             Cập nhật vào phần mềm QLT báo cáo tổng hợp số liệu và tình hình coi thi Cục KTKĐCLGD Các Hội đồng thi Chậm nhất11 giờ 30 ngày 25/6/2017
18            

- Tổ chức chấm thi.

- Tổng kết công tác chấm thi.

- Gửi dữ liệu kết quả thi về Bộ GDĐT.

- Hoàn thành đối sánh kết quả thi.

Các Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh; Các Hội đồng thi  Cục KTKĐCLGD, các sở GDĐT, các trường ĐH, CĐ Hoàn thành chậm nhất ngày 06/7/2017
19             Công bố kết quả thi Các Hội đồng thi Các sở GDĐT, Các đơn vị ĐKDT Ngày 07/7/2017
20             Hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp THPT Các sở GDĐT Các trường phổ thông Chậm nhất ngày 12/7/2017
21             Cập nhật vào phần mềm QLT và gửi báo cáo kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT sơ bộ về Bộ GDĐT; công bố kết quả tốt nghiệp THPT. Các sở GDĐT Cục KTKĐCLGD Chậm nhất ngày 14/7/2017
22             Cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả học bạ và các loại giấy chứng nhận (bản chính) cho thí sinh. Hiệu trưởng trường phổ thông   Chậm nhất ngày 17/7/2017
23             In và gửi Giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh Các Hội đồng thi Các sở GDĐT, các đơn vị ĐKDT Chậm nhất ngày 17/7/2017
24             Thu nhận đơn phúc khảo và lập danh sách phúc khảo kể từ ngày công bố kết quả thi. Các đơn vị ĐKDT   Từ ngày  08/7 đến hết ngày 17/7/2017
25             Các đơn vị ĐKDT chuyển dữ liệu phúc khảo cho sở GDĐT Các đơn vị ĐKDT Các sở GDĐT Chậm nhất ngày 17/7/2017
26             Sở GDĐT chuyển dữ liệu phúc khảo cho Hội đồng thi Các sở GDĐT Các Hội đồng thi Chậm nhất ngày 18/7/2017
27             Tổ chức phúc khảo bài thi (nếu có) Các Hội đồng thi Cục KTKĐCLGD, các sở GDĐT, các trường ĐH, CĐ Hoàn thành chậm nhất ngày 24/7/2017
28             Hoàn thành việc xét công nhận tốt nghiệp THPT sau phúc khảo Các sở GDĐT Các trường phổ thông Chậm nhất ngày 26/7/2017
29             Cập nhật vào phần mềm QLT và gửiBáo cáo kết quả tốt nghiệp THPT chính thức và dữ liệu về Cục KTKĐCLGD Các sở GDĐT

Cục KTKĐCLGD

Chậm nhất ngày 29/7/2017
30             Gửi danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT chính thức về Văn phòng Bộ GDĐT Các sở GDĐT Văn phòng Bộ GDĐT Chậm nhất ngày 30/7/2017

Xem thêm tại: http://tin.tuyensinh247.com/lich-thi-thpt-quoc-gia-2017-chinh-thuc-bo-gd-c24a32002.html#ixzz4bBliYEQc

KẾT NỐI VỚI PCTU