Kế toán - kiểm toán

I. Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo cử nhân chuyên ngành kế toán – kiểm toán có năng lực chuyên môn cao, có nhận thức cao về đạo đức nghề nghiệp. Chương trình trang bị cho sinh viên những kiến thức lý thuyết và thực tế về các lĩnh vực liên quan đến nghề nghiệp kế toán, kiểm toán, thuế, phân tích hoạt động kinh doanh, phân tích tài chính… Ngoài ra, chương trình còn trang bị cho sinh viên những kiến thức kinh doanh cơ bản trong nền kinh tế thị trường. Chương trình sẽ tạo dựng những nền tảng cho sự thành công và phát triển nghề nghiệp trong tương lai cho người học và hướng đến khả năng tự nghiên cứu của sinh viên để người học có thể tự cập nhật nâng cao kiến thức và hành nghề một cách độc lập.

Song song với học kiến thức chuyên ngành, sinh viên sẽ được bồi dưỡng các chứng chỉ như: Thực hành kế toán và kê khai thuế, Kế toán máy, Nghiệp vụ sư phạm… nhằm tạo nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên khi tốt nghiệp.

II. Chuẩn đầu ra:

1. Hệ đào tạo: Hệ đại học chính quy.

2. Kiến thức chung:

- Có khả năng đọc, viết, giao tiếp tiếng Anh (trình độ IELTS 4.5).

- Có trình độ tin học văn phòng.

- Có phương pháp tự học, tự nghiên cứu suốt đời.

3. Kiến thức chuyên ngành:

- Có kiến thức kinh doanh cơ bản trong nền kinh tế thị trường trong xu thế toàn cầu hoá hiện nay

- Có kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành kế toán, kiểm toán trong việc thu thập, xử lý thông tin, ghi chép, phân tích đánh giá số liệu nhằm thực hiện các báo cáo về kế toán, kiểm toán đáp ứng nhu cầu quản lý, kiểm tra, kiểm toán nội bộ cũng như cung cấp cho các đối tượng bên ngoài.

4. Kỹ năng:

- Có kỹ năng giao tiếp tốt.

- Có kỹ năng thu thập, xử lý thông tin, ghi chép và trình bày các vấn đề chuyên môn.

- Có kiến thức tổng hợp để phân tích, đánh giá tham mưu cho người quản lý

- Có khả năng tự nghiên cứu và học tập, tự nâng cao trình độ chuyên môn đáp ứng nhu cầu công việc và sự hội nhập vào nền kinh chung

5. Thái độ:

- Có ý thức trách nhiệm cao; có đạo đức tốt; có tác phong mẫu mực; có ý thức vươn lên trong học tập, tu dưỡng hoàn thiện bản thân; không ngừng rèn luyện năng lực nghề nghiệp và những phẩm chất cần thiết trong công việc.

- Có thái độ sống, làm việc tích cực – công cụ trợ giúp đắc lực cho công việc và cuộc sống sau khi tốt nghiệp.

- Tích cực xây dựng đời sống văn hóa, thẩm mỹ phong phú và lành mạnh cho bản thân và cộng đồng xã hội.

6. Vị trí làm việc sau khi đào tạo:

- Quản lý công tác kế toán tài chính và kế toán quản trị ở các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần trong và ngoài nước, các đơn vị hành chính sự nghiệp

- Kiểm toán viên, kiểm toán viên thuế, kiểm toán nội bộ… trong các đơn vị kiểm toán tư nhân và nhà nước

- Chuyên viên phân tích, tư vấn tài chính tại các ngân hàng thương mại, chuyên viên thuế, bảo hiểm, các tổ chức tài chính khác…

- Cán bộ tham gia công tác nghiên cứu, giảng dạy tại các trường trung cấp, cao đẳng, đại học và các bậc học cao hơn…

 

Kế toán - tài chính
Kế toán - kiểm toán
Ngữ văn - Truyền thông
Hướng dẫn du lịch
Quản trị công tác xã hội
Quản trị lữ hành
Quản trị nhà hàng
Quản trị khách sạn
Quản trị kinh doanh
Tiếng Trung du lịch & biên - phiên dịch

KẾT NỐI VỚI PCTU