Ngữ văn - Truyền thông

I. Mục tiêu đào tạo:

Mục tiêu đào tạo hướng tới tăng cường năng lực cho sinh viên thông qua việc trang bị những kiến thức rộng rãi, những kỹ năng nền tảng, và một cảm thức mạnh mẽ về giá trị, đạo đức và sự dấn thân xã hội.

Ngành Ngữ văn – Truyền thông của trường ĐH Phan Châu Trinh đào tạo cử nhân có thể thực hiện các vị trí như cán bộ nghiên cứu - giảng dạy tại các cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học về văn học, báo chí và truyền thông đại chúng; các cơ quan văn hoá - tư tưởng; phóng viên, biên tập viên tại các cơ quan báo chí; nhân viên truyền thông – quảng cáo tại các doanh nghiệp/tổ chức. Ngoài ra, sinh viên có thể làm việc trong một số lĩnh vực có liên quan như, hành chính – nhân sự, thư ký, văn phòng…
Song song với học kiến thức chuyên ngành, sinh viên sẽ được bồi dưỡng các chứng chỉ như: Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch, Nghiệp vụ sư phạm nhằm tạo nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên khi tốt nghiệp.

II. Chuẩn đầu ra:

1. Hệ đào tạo: Hệ đại học chính quy.

2. Kiến thức chung:

- Có khả năng giao tiếp tiếng Anh (trình độ IELTS 4.5)

- Có trình độ tin học văn phòng.

- Có phương pháp và kế hoạch tự học, tự nghiên cứu suốt đời.

3. Kiến thức chuyên ngành:

- Có kiến thức cơ bản, toàn diện và hệ thống về khoa học Xã hội và Nhân văn: Ngôn ngữ, Văn hóa học, Xã hội học, Tâm lý học…

- Có kiến thức sâu về các chuyên ngành Ngữ văn, Báo chí – Truyền thông như: Văn học Việt Nam, Lý luận văn học, kỹ năng báo chí, phương pháp nghiên cứu công chúng; Viết và biên tập văn bản báo chí; Ngôn ngữ báo chí; Ngôn ngữ truyền thông – quảng cáo, Tổ chức sự kiện…

4. Kỹ năng:

- Có kỹ năng tự nghiên cứu để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu về chất lượng cũng như đòi hỏi ngày càng cao của xã hội.

- Có kỹ năng giao tiếp tốt (kỹ năng nói và viết).

- Có kỹ năng tác nghiệp của phóng viên/nhà báo; kỹ năng thực hành các nghiệp vụ truyền thông – quảng cáo.

- Triển khai thực hiện được các hoạt động nghiên cứu báo chí và truyền thông.

5. Thái độ:

- Có ý thức trách nhiệm cao; có đạo đức tốt; có tác phong mẫu mực; có ý thức vươn lên trong học tập, tu dưỡng hoàn thiện bản thân; không ngừng rèn luyện năng lực nghề nghiệp và những phẩm chất cần thiết của người làm báo chí – truyền thông. Có thái độ sống, làm việc tích cực – công cụ trợ giúp đắc lực cho công việc và cuộc sống sau khi tốt nghiệp.

- Tích cực xây dựng đời sống văn hóa, thẩm mỹ phong phú và lành mạnh cho bản thân và cộng đồng xã hội.

6. Vị trí làm việc sau khi đào tạo:

- Cán bộ giảng dạy Ngữ văn ở các bậc học

- Chuyên viên nghiên cứu các lĩnh vực ngữ văn – truyền thông

- Phóng viên/nhà báo ở các tòa soạn báo chí và đài phát thanh – truyền hình địa phương, quốc gia

- Chuyên viên truyền thông – quảng cáo ở các tổ chức và doanh nghiệp trong và ngoài nước

KẾT NỐI VỚI PCTU