Hướng dẫn du lịch

I. Mục tiêu đào tạo:

Mục tiêu đào tạo hướng tới tăng cường năng lực cho sinh viên thông qua việc trang bị những kiến thức rộng rãi, những kỹ năng nền tảng, và một cảm thức mạnh mẽ về giá trị, đạo đức và sự dấn thân xã hội.

Chuyên ngành Hướng dẫn du lịch của trường ĐH Phan Châu Trinh đào tạo cử nhân có thể thực hiện các công việc liên quan đến hoạt động du lịch, văn hóa.

II. Chuẩn đầu ra:

1. Hệ đào tạo: Hệ đại học chính quy

2. Kiến thức chung:

- Có khả năng giao tiếp tiếng Anh (trình độ IELTS 4.5)

- Có trình độ tin học văn phòng

- Có phương pháp và kế hoạch tự học, tự nghiên cứu suốt đời

3. Kiến thức chuyên ngành:

Nắm vững những kiến thức cơ bản của khoa học xã hội nhân văn, khoa học quản lý, khoa học du lịch (văn hóa du lịch, địa lý du lịch, kinh tế du lịch...) cũng như những kiến thức chuyên sâu trong các lĩnh vực khác nhau của hoạt động du lịch như Hướng dẫn, nghiên cứu, quản trị khách sạn, quản trị lữ hành, quản trị sự kiện...

4. Kỹ năng:

- Có kỹ năng tự nghiên cứu để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu về chất lượng cũng như đòi hỏi ngày càng cao của xã hội.

- Có kỹ năng giao tiếp tốt.

- Kỹ năng nghề nghiệp trong ngành du lịch, dịch vụ

- Kỹ năng lập luận tư duy và giải quyết vấn đề trong du lịch, dịch vụ

- Kỹ năng nghiên cứu và khám phá kiến thức du lịch

- Năng lực vận dụng kiến thức lý luận vào thực tiễn nghề nghiệp du lịch

5. Thái độ:

- Có ý thức trách nhiệm cao; có đạo đức tốt; có tác phong mẫu mực; có ý thức vươn lên trong học tập, tu dưỡng hoàn thiện bản thân; không ngừng rèn luyện năng lực nghề nghiệp và những phẩm chất cần thiết của người làm Hướng dẫn du lịch.

- Có thái độ sống, làm việc tích cực – công cụ trợ giúp đắc lực cho công việc và cuộc sống sau khi tốt nghiệp.

- Tích cực xây dựng đời sống văn hóa, thẩm mỹ phong phú và lành mạnh cho bản thân và cộng đồng xã hội.

6. Vị trí làm việc sau khi đào tạo:

- Chuyên viên trong các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch và khách sạn.

- Hướng dẫn viên du lịch, nhân viên hoặc cán bộ tổ chức, quản lý, điều hành và triển khai hoạt động trong các khách sạn, nhà hàng, công ty lữ hành, vận chuyển, tổ chức sự kiện và các đơn vị dịch vụ khác.

- Nghiên cứu khoa học du lịch, giảng dạy về du lịch

KẾT NỐI VỚI PCTU