Tiếng Trung du lịch & biên - phiên dịch

I. Mục tiêu đào tạo:

Ngành Ngôn ngữ Trung của của trường ĐH Phan Châu Trinh đào tạo chuyên ngành Tiếng Trung du lịch và Tiếng Trung biên – phiên dịch. Cử nhân ngành ngôn ngữ Trung có khả năng giao tiếp tiếng Trung ở mức độ thành thạo, hiểu biết về ngôn ngữ và văn hóa Trung Hoa.

II. Chuẩn đầu ra:

1. Hệ đào tạo: Hệ đại học chính quy

2. Kiến thức chung:

- Đạt trình độ tiếng Trung C1 (tương đương HSK cấp 4)

- Có khả năng giao tiếp tiếng Anh (IELTS 4.5)

- Có trình độ tin học văn phòng

- Có phương pháp và kế hoạch tự học, tự nghiên cứu suốt đời

3. Kiến thức chuyên ngành:

- Có kiến thức cơ bản và chuyên sâu về: văn hóa Trung Hoa, tiếng Hán cho công ty và văn phòng, tiếng Hán du lịch, quản lý kinh doanh nhà hàng, nghiệp vụ hướng dẫn du lịch...

4. Kỹ năng:

- Có kỹ năng dịch nói, dịch viết, dịch đối chiếu Hán – Việt.

- Có kỹ năng tự nghiên cứu để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu về chất lượng cũng như đòi hỏi ngày càng cao của xã hội.

- Có các kỹ năng mềm quan trọng: kỹ năng làm việc nhóm, lập kế hoạch, giao tiếp, đàm phàn, giải quyết tình huống...

5. Thái độ:

- Có ý thức trách nhiệm cao; có đạo đức tốt; có tác phong mẫu mực; có ý thức vươn lên trong học tập, tu dưỡng hoàn thiện bản thân; không ngừng rèn luyện năng lực nghề nghiệp và những phẩm chất cần thiết của người làm quản trị khách sạn. Có thái độ sống, làm việc tích cực – công cụ trợ giúp đắc lực cho công việc và cuộc sống sau khi tốt nghiệp.

- Tích cực xây dựng đời sống văn hóa, thẩm mỹ phong phú và lành mạnh cho bản thân và cộng đồng xã hội.

6. Vị trí làm việc sau khi đào tạo:

- Chuyên viên biên phiên dịch của các Sở ngoại vụ

- Chuyên viên biên phiên dịch cho các dự án phi chính phủ

- Chuyên viên biên phiên dịch ở các cơ quan có sử dụng tiếng Trung

- Chuyên viên nghiên cứu ngôn ngữ và văn hóa Trung Hoa

- Thông dịch viên và biên dịch viên tự do

- Hướng dẫn viên du lịch

KẾT NỐI VỚI PCTU