Sinh viên Trần Trung Chánh - Lớp Văn học Khóa 13

“Nền tảng KHXH&NV từ những giờ giảng và đặc biệt là những hoạt động giao lưu với các vị trí thức, văn nghệ sĩ như GS Nguyễn Đăng Hưng, chuyên gia kinh tế Bùi Văn, nhạc sĩ Dương Thụ, nhà văn Bảo Ninh… đã gieo mầm trong tôi cảm thức về cá nhân mình và người khác, về tự do và trách nhiệm xã hội. Tôi cũng tham gia nhóm Không gian đọc Hội An - tổ chức không gian đọc sách miễn phí ở Hội An cùng với cô Hoài –  thủ thư và các bạn trong trường. Hoạt động này nhận được nhiều sự ủng hộ của cộng đồng. Tôi cảm thấy đời sinh viên của mình thực sự có ý nghĩa”.

KẾT NỐI VỚI PCTU
Chat
1