Liên hệ với PCTU
- Địa chỉ: Số 02 Trần Hưng Đạo - TP.Hội An - Tỉnh Quảng Nam
- Điện thoại: 0510 6260002 - 0510 3916444
- Email: dhpct@pctu.edu.vn
- Fax: 0510 6260002
- Facebook: www.facebook.com/daihocphanchautrinh
Bản đồ đường đi
KẾT NỐI VỚI PCTU
Chat
1