Tạp chí Văn hóa Quảng Nam - Hơn hai năm qua, kể từ ngày 4/12/2013, nhóm Không Gian Đọc Hội An ra mắt với những hoạt động ban đầu như tổ chức đọc sách, mượn sách miễn phí định kỳ…
KẾT NỐI VỚI PCTU
Chat
1