Giới thiệu khoa Quản trị kinh doanh

Khoa Quản trị kinh doanh, trường Đại học Phan Châu Trinh được thành lập từ tháng 6 năm 2015.

Chức năng

Khoa Quản trị kinh doanh đào tạo cử nhân ngành Quản trị kinh doanh (chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Quản trị KD nhà hàng - khách sạn); Đào tạo sinh viên có hiểu biết liên ngành, có khả năng làm việc thành công trong xã hội và có thể tự học tập, nghiên cứu suốt đời.

Khoa thường xuyên tổ chức cho sinh viên nghiên cứu, sinh hoạt khoa học và trải nghiệm thực tế ở lĩnh vực quản trị kinh doanh, quản trị nhà hàng, khách sạn, lữ hành và công tác xã hội.

Ưu thế

- Giảng viên có năng lực sư phạm và nghiên cứu khoa học tốt.

- Giảng viên thường xuyên được đào tạo các khóa học về du lịch theo tiêu chuẩn Việt Nam và quốc tế.

- Giảng viên thỉnh giảng đều là các nhà giáo có kinh nghiệm công tác thực tiễn, các chuyên gia đang làm việc trong các tổ chức, doanh nghiệp liên quan.

- Khoa có nhiều quan hệ hợp tác với các cá nhân, các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp trong ngành du lịch (nhà hàng, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, công ty lữ hành) ở thành phố Hội An và Đà Nẵng.

Giảng viên

- TS. Nguyễn Đình Huỳnh

  Chức vụ: Trưởng khoa

  Trình độ: Tiến sĩ

  Lĩnh vực học thuật: Kinh tế

KẾT NỐI VỚI PCTU
Chat
1