Giới thiệu khoa Kinh tế

Khoa Kinh tế của trường đại học Phan Châu Trinh thành lập vào tháng 12 năm 2008. Hiện tại, khoa phụ trách 2 chuyên ngành Kế toán - Tài chính và Kế toán - Kiểm toán.

Chức năng

Khoa Kinh tế có chức năng tổ chức thực hiện việc giảng dạy các môn đại cương, cơ sở ngành, môn ngành chuyên sâu của các ngành kế toán - tài chính và kế toán - kiểm toán ở các hệ và bậc học

Khoa Kinh tế đào tạo các sinh viên nắm bắt kiến thức lý thuyết và thực tế về các lĩnh vực liên quan đến nghề nghiệp kế toán, nhất là kế toán tài chính doanh nghiệp, kế toán quản trị, phân tích tài chính, thuế, kiểm toán…và tự chủ trong học tập và nghiên cứu. Ngoài ra, khoa hướng đến cho sinh viên tự mình trang bị những kỹ năng mềm như ngoại ngữ, tin học, kỹ năng giao tiếp…

Ưu thế

- Giảng viên có phẩm chất đạo đức tốt,  kinh nghiệm giảng dạy, cập nhật kiến thức mang tính ứng dụng cao trong chuyên môn

- Khoa có quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp, các tổ chức giáo dục… tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên thực tập, giao lưu và học hỏi nghiệp vụ, trải nghiệm thực tiễn.

Giảng viên

Đoàn Hồng Lê

  Chức vụ: Trưởng khoa

  Trình độ: Tiến sĩ

  Lĩnh vực học thuật: Kinh tế

Hoàng Thị Minh Hạnh

  Chức vụ: Phó trưởng khoa

  Trình độ: Thạc sĩ

  Lĩnh vực học thuật: Kế toán

KẾT NỐI VỚI PCTU
Chat
1