Giới thiệu khoa Khoa học xã hội và Nhân văn

Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn tiền thân là 2 khoa Việt Nam học – Du lịch và Ngữ văn – Truyền thông (được thành lập từ tháng 12 năm 2008). Sau 3 năm hoạt động, do yêu cầu của công tác đào tạo, ngày 28 tháng 11 năm 2011, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trường Đại học Phan Châu Trinh - Nhà văn Nguyên Ngọc có quyết định số 07/QĐ-HĐQT về việc sáp nhập 2 khoa Việt Nam học – Du lịch và Ngữ văn – Truyền thông thành Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn. Khoa KHXH&NV gồm 2 bộ môn: Việt Nam học (chuyên ngành Hướng dẫn Du lịch) và Văn học (chuyên ngành Ngữ văn – Truyền thông).

Chức năng

Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn có chức năng tổ chức thực hiện việc giảng dạy môn các môn KHXH&NV cho sinh viên toàn trường ở tất cả các bậc học, ngành học đảm bảo thực hiện đúng nhiệm vụ, sứ mệnh của Nhà trường.

Khoa đào tạo cử nhân ngành Việt Nam học (chuyên ngành Hướng dẫn Du lịch) và cửa nhân Văn học (chuyên ngành Ngữ văn – Truyền thông); Đào tạo sinh viên có hiểu biết liên ngành, đảm bảo thành công trong xã hội và có khả năng học tập, nghiên cứu suốt đời. Mở rộng tri thức bằng nhiều hình thức và hoạt động đào tạo.

Tổ chức nghiên cứu, sinh hoạt khoa học ở lĩnh vực khoa học xã hội & Nhân văn.

Ưu thế

- Giảng viên có năng lực sư phạm và nghiên cứu khoa học tốt.

- Giảng viên thỉnh giảng đều là các nhà giáo có kinh nghiệm công tác thực tiễn.

- Khoa có nhiều quan hệ hợp tác với các cá nhân, các tổ chức khoa học tiên tiến trong nước và trên thế giới.

- Khoa thường xuyên tổ chức trao đổi chuyên gia trong lĩnh vực khoa học xã hội & nhân văn.

Giảng viên

- TS. Hoàng Thảo Nguyên

  Chức vụ: Trưởng khoa

  Trình độ: Tiến sĩ

  Lĩnh vực học thuật: Khoa học giáo dục

  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- TS. Lê Tiến Công

  Chức vụ: Phó trưởng khoa

  Trình độ: Tiến sĩ

  Lĩnh vực học thuật: Lịch sử

  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KẾT NỐI VỚI PCTU
Chat
1