Giới thiệu khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông

Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông, tiền thân là 2 khoa Công nghệ thông tin và Điện tử viễn thông (thành lập từ tháng 12 năm 2008).

Chức năng

Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông đào tạo cử nhân ngành Công nghệ thông tin (chuyên ngành: Công nghệ mạng, Công nghệ phần mềm); Đào tạo sinh viên có hiểu biết liên ngành, có khả năng làm việc thành công trong xã hội và có thể tự học tập, nghiên cứu suốt đời.

Khoa thường xuyên tổ chức cho sinh viên nghiên cứu, tìm hiểu các ứng dụng công nghệ mới.

Ưu thế

- Giảng viên có năng lực sư phạm và nghiên cứu khoa học tốt.

- Giảng viên thường xuyên cập nhật ứng dụng công nghệ và phương pháp đào tạo mới.

- Giảng viên thỉnh giảng đều là các nhà giáo có kinh nghiệm công tác thực tiễn, các chuyên gia đang làm việc trong các tổ chức, doanh nghiệp liên quan.

- Khoa có nhiều quan hệ hợp tác với các cá nhân, các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp trong ngành công nghệ thông tin ở tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng.

Giảng viên

- PGS. Chu Hảo

  Chức vụ: Trưởng khoa (Nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ)

  Trình độ: Tiến sĩ

  Lĩnh vực học thuật: Vật lý 

KẾT NỐI VỚI PCTU
Chat
1