Lễ trao học bổng cho tân sinh viên năm học 2014 - 2015 (1)
Lễ trao học bổng cho tân sinh viên năm học 2014 - 2015 (2)
Lễ trao học bổng cho tân sinh viên năm học 2014 - 2015 (3)
Lễ trao học bổng cho tân sinh viên năm học 2014 - 2015 (4)
 
 
KẾT NỐI VỚI PCTU