Giải bóng đá Cup khoa CNTT&TT mở rộng 2015 (1)
Giải bóng đá Cup khoa CNTT&TT mở rộng 2015 (2)
Giải bóng đá Cup khoa CNTT&TT mở rộng 2015 (3)
Giải bóng đá Cup khoa CNTT&TT mở rộng 2015 (4)
Giải bóng đá Cup khoa CNTT&TT mở rộng 2015 (5)
 
 
KẾT NỐI VỚI PCTU