Dự án phát triển

Dưới đây là 2 phương án xây dựng trường Đại học Phan Châu Trinh tại thôn 6 - Xã Cẩm Thanh – Thành phố Hội An – Tỉnh Quảng Nam:

Phương án 1:

du an phat trien 1

Phương án 2:

du an phat trien 2

KẾT NỐI VỚI PCTU