Lệ phí thi lại là bao nhiêu?

Sinh viên thi lại lần 2 nộp lệ phí thi lại tại phòng Tổng hợp: 30.000đ/học phần.

KẾT NỐI VỚI PCTU