Những trường hợp nào được thi lại lần 2?

Về quy định sinh viên bị điểm F, F+ bắt buộc phải thi lại lần 2, sinh viên điểm D, D+ muốn thi lại lần 2 thì nộp đơn xin thi lại tại phòng đào tạo sau khi phòng công báo lịch thi lại học phần đó. Lưu ý: sinh viên thi lại lần 2 đạt điểm F, F+ thì phải học lại học phần với khóa sau hoặc kỳ hè.

KẾT NỐI VỚI PCTU