Phòng Đào tạo thông báo lịch thi kết thúc học phần lần 1 lớp 13TT: 1. Thời gian: lúc 7h30 đến 11h00, thứ 6 ngày 16/10/2015 2. Học phần Ngữ Âm - Văn tự tiếng Trung Quốc: Phòng 06 - dãy B3 Sinh viên có mặt tại phòng thi lúc 7h45, xuất trình thẻ sinh viên khi vào phòng thi, sinh viên chưa nộp học phí học kỳ 1 sẽ không được dự thi kết thúc học phần. Mọi thắc mắc liên hệ với phòng đào tạo để…
Để chuẩn bị in chứng chỉ Giáo dục thể chất cho khóa 13, phòng Đào tạo yêu cầu sinh viên khóa 13 kiểm tra thông tin lần cuối, nếu sai sót liên hệ với phòng đào tạo để chỉnh sửa. Hạn cuối chỉnh sửa 20/10/2015. Sinh viên tải thông tin tại tệp đính kèm.
Phòng Đào tạo thông báo lịch thi kết thúc học phần lần 1 của các lớp 13VH, 13VN, 13TT, 14VH như sau: 1. Thời gian: 08h00 đến 11h00, thứ 6 ngày 09/10/2015 2. Học phần: – Cơ sở ngôn ngữ học - Lớp 14VH, 13VH: Phòng 17 - dãy B6 – Xã hội học đại cương - Lớp 14VN, 13VN: Phòng 14 - dãy B6 – Từ vựng học tiếng Trung Quốc - Lớp 13TT: Phòng 06 - dãy B3 Sinh viên có mặt tại phòng thi lúc 07h45,…
KẾT NỐI VỚI PCTU